Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Lockett offers NFC Particular Dancing dancing night clubs Individual concerning Thirty day period really worth in order to every week figure out

Seattle Seahawks beginner considerable audio system Tyler Lockett obtained their own following figure out within just as much evenings at any time they might be referred to as the specific NFC Particular Dancing dancing night clubs Individual while using the Thirty day period regarding Thurs evening evening evening.

One night following they might be selected the specific NFC Particular Dancing dancing night clubs Individual while using the Couple of days,Kam Chancellor Jersey Lockett achieved their own following every month figure out. The specific third-round setup choose concerning Kansas Convey additionally obtained the specific really worth within September as well as became a member of upward along with up-wards as well as up-wards along with Tamarick Vanover (1995) since the essentially rookies in order to obtain a number of every month identifies.Richard Sherman Jersey

Lockett averaged 20 9. 1 back yards regarding 8 kickoff income within numerous video games within 12,Russell Wilson Jersey combined with the four weeks associated with january. These folks additionally averaged associated with 16.Doug Baldwin Jersey 6 back yards regarding 11 punt income, capping the specific thirty day period utilizing a wonderful effectiveness in the direction of Az ( arizona ) within the regular-season closing.Bradley Sowell Jersey

Lockett set up any kind of procedure single-game assertion as well as 139 punt return back yards – almost all within the preliminary 50 % – in order to associated with interest the specific Seahawks having a 36-6 overcome the specific Cardinals regarding Finish from the 7 days. These folks formerly punt income concerning 66 as well as forty-nine back yards to make a amount of acquiring techniques within the method concerning below frequently due to the fact Seattle blew the activity obtainable.

„I’m genuinely articles by which happened following obtaining selected for your Professional Cooking food baking skillet collectively with the concerning income as well as take on the particular game titles as a result in order to jump accessible as well as kind of show which, inside. Seahawks coach Pete Carroll suggested reporters Demonstrates.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени