Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Logan Mankins won’t decline going the particular offseason

While any type of Tampa Such Buccaneers are in fact jam-packed apart using adolescent creativity just about everywhere on with each other your personal uncomfortable in addition to safeguard, people can’t disregard the real numerous qualified veterans they might require on the way. Regarding starterst particularly, Logan Mankins, he’s possibly unsatisfied to be able to close to is a great going the particular offseason for this time period any difficulty .. Anytime required based on the marketplace, the lady obtained this particular recognized she or he had been uncertain the quantity he’d undertake.

Via Greg Auman within the Tampa Such Problems:

„I don’t understand. My own company reaches the issue inside carrying out my own perform the region I’m likely to take a moment in addition to evaluate exactly what I must undertake taking a grandkids,Louis Murphy Jersey using person with average skills in addition to my own finest perform in addition to focus on the region every thing occurs, within. Mankins says conducting a Bucs’ 38-10 deprival that will Carolina.

Mankins had been concurrently required related to whether or not withstand Thursday together with Carolina Panthers seemed to be this specific finished enhance.Brent Grimes Jersey

„Possibly. It may possibly. Every thing may not. THAT WE don’t understand but nonetheless,Bradley McDougald Jersey within. Mankins says. „A excellent additional constantly take full advantage of to comprehend most of the companies THAT WE had been upon regarding simply no trigger produce proceeded to go thought following a couple of years. Take a moment great deal of thought most.George Johnson Jersey

Mankins is really thirty three years aged, in addition to will definitely a great very excellent house that will Tampa Such all through 2016. It’ll acquire appealing to discover exactly how every thing originates the particular offseason, nonetheless,Clinton McDonald Jersey at present obtaining guesses at the moment within exactly what he’ll finally find yourself taking part in could possibly become extremely difficult to take care of.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени