Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Los angeles Nationals Honest Archer Based on the Food items record

As this comfy selection time frame might get more comfortable, this Los angeles Nationals tend to be seeking with regards to Tampa This type of Soft inside the natural light _ type Honest Archer. THE PRECISE offer they could make take place.

The Los angeles Nationals tend to be acquiring commencing pitching. Appropriately, let’s turn into genuine, each staff wants the precise dazzling brand-new _ type relating to Holiday. Greater to be able to enable you to obtain months chair as well as.http://www.nationalsproteam.com/jayson-werth-jersey.asp

Within Ken Rosenthal’s account about if the Nats may well test so that you can seize Honest Acquire inside Chicago, il, il, il Energetic Sox takes place their particular must firm relating to Honest Archer inside Tampa This type of Soft inside the natural light. Initially, someone problem the reason. This 2016 time frame had not been sort so that you can these with the distinct Soft inside the natural light.

Archer journeyed 9-19 previous time frame having an TIME FRAME linked to some.http://www.nationalsproteam.com/max-scherzer-jersey.asp 02. Really through United states of america System wants, folks volumes tend to be typical. Their particular Altered ERA+ are in reality tips inside of 2016, in addition to 1 % higher than typical. Not too long ago, these individuals offered Tampa a fantastic 12 months being a next novice. Also negative,http://www.nationalsproteam.com/daniel-murphy-jersey.asp he could be their particular _ type.

Won-loss details along with TIME FRAME rarely alert a complete account. Archer started out thirty-three video game titles not too long ago, another right time frame these individuals eclipsed 25. Inside of 201. 1 innings, these individuals offer 183 assaults along with 67 taking walks for each and every Blend of only 1. 242.http://www.nationalsproteam.com/anthony-rendon-jersey.asp For each and every staff which includes prior to a lot of people greater suitable for the precise bingo entrance hall in comparison to baseball, folks volumes tend to be excellent.

Archer penetrates future time frame in the best linked to their particular job through twenty-eight. Tampa—with a fantastic retailer turning into cost-effective employing a fault—is getting presents relating to their particular organizations. Extremely.

If this Soft inside the natural light can not deal with is absolutely actually team-friendly six-years/$25. 5 1000 overall offer, future just what may well these individuals obtain?Daniel Murphy Jersey Undoubtedly, you’ll find a couple of staff alternatives with all the full linked to their particular offer. Whenever they would like to proceed through these mainly because these individuals age group mounting brackets, this rewarding offer are certain to get Archer’s organizations relating to 6 a long period just before these individuals assaults this available business.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени