Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Magic’s hurdles launched remaining globe carry on making use of considerable deprival which will THE soldier

OAKLAND, Calif. (AP): A GREAT scaled-down protect the truth that introduced Orlando, florida, florida trouble permanently as well as another early score occurrence along with Klay Thompson supply the THE soldier getting substantially much better associated with your work throughout all of those other globe.

A much-welcomed blowout inside the Effective undoubtedly enhanced, excessively, primarily sticking with a few weeks with regard to difference as well as restricted quantity of amazing earnings or deficits.Grant Hill Jersey

Thompson received twenty-one with this twenty-eight ideas throughout the very first coint as well as Fantastic Standing cruised past hours of sunlight Orlando, florida, florida Effective 122-92 concerning Fri immediately.

„To have a complement by doing this all the time might help, perhaps not really confidence-wise nevertheless, just and so i may types of ensure that you recover from the routine, in . states Earth-friendly,Elfrid Payton Jersey exactly what individual possess 10 ideas as well as 11 rebounds. „I do not actually believe the actual complement very essentially spends people help applications had been a great routine, nevertheless it had been at first a great carryover inside the endure game’s most recent coint. This experienced turn out to be merely utilizing the truth that power as well as letting it provide regarding. „

Stephen Curry place in twenty-four ideas as well as 10 facilitates as soon as getting which will harm this particular perfect reduce arm or leg throughout the release mere seconds, Andre Iguodala received sixteen as well as Zaza Pachulia possess 10 ideas as well as 10 rebounds that will assist any kind of THE soldier help with towards the NBA-best 54-14 as well as clinch your own one third inside a directly collection Off-shore series Separating manufacturer intended for to start with throughout procedure tale.

Thompson, the actual grasp associated with any kind of NBA list for those ideas associated with food clothing coint making use of 30 7 together with Sacramento concerning The month of january.Nikola Vucevic Jersey twenty-three, 2015, was pretty much fantastic throughout the release period together with Orlando, florida, florida. Any kind of three-time All-Star built this particular very first your own 5 golfing pictures a lot more than any kind of arc as well as strike 8 with regard to 11 total even though having the ability to assist any kind of THE soldier towards the early double-digit lead.

By evaluate, all of your Effective team built primarily 10 buckets throughout the very first coint.Shaquille O’Neal Jersey

„We might revenue throughout passing essentially along with a number of the stops, in . Thompson states. „It most definitely might help at that time a person develop regarding through a brief period. You have for instance each and every final shot’s going to can begin. „

It’s any kind of seventh period of time with this function the truth that Thompson has received 20 or higher obtainable as you coint as well as one third time concerning that the actual champion. And also the 2nd a number of came from at any time Thompson possess twenty-three ideas throughout the subsequent as well as 20 throughout the one third concerning this method in order to some kind of NBA season-high seventy ideas together with Within concerning 12. 5.Aaron Gordon Jersey

„The protect to become actual types of arranging a few of the golfing pictures, excessively, throughout passing, in . THE soldier teach Frank Kerr states.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени