Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Malcolm Jenkins admits to be able to experiencing concussion Weekend break

By Jason Rowan

Malcolm Jenkins readily stated these folks area any kind of concussion by way of health-related workers while using Philadelphia Eagles’ 33-27 overcome the specific Dallas Cowboys previously Weekend break. In reality, the specific Eagles safeness suggested these folks valued an entire 50 % even though coping with signs shipped following out of your manage concerning Cowboys operating once again Darren McFadden midway inside the conducting a 1 / 4.

“It’s perhaps one thing, trying to find once again, MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US shouldn’t possess inked, ” Jenkins mentioned Thurs evening evening, by way of Philly.Ron Brooks Jersey com “I determine the specific instruction workers along with health-related workers wasn’t in addition content articles later on. ”

The safeness happen to be adament they could be “good sufficient to be able to compete” along with “aware concerning everything” while using games, but additionally readily stated these folks didn’t feeling truly correct, each and every, even though they might clarify that’s their very own preliminary concussion.

“I happen to be via any kind of mistakes, ” these folks mentioned, by way of ESPN.Tommy McDonald Jersey “It may be the similar in order to like a beginner. The overall game may be moving genuinely rapidly. Since the games proceeded, MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US sensed much better. MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US recognized one thing wasn’t correct. ”

Jenkins recognized they will need recognized much better than to be able to restrain this sort of details, particularly along with essentially the quantity of people are often advised round the risks concerning experiencing any kind of concussion.

“It wasn’t one thing suggested inside the instruction workers or even the specific health-related workers [to do],Caleb Sturgis Jersey ” Jenkins mentioned. “They are in fact kind of irritated alongside myself throughout the night subsequent. Due to the fact individuals, we’ve lately already been created alert to the outcomes concerning concussion combined with importance along with risks, nonetheless it’s completely one thing I’ll attempt to cope with pretty much better. ”

Jenkins may be immediately commit the specific UNITED STATES FOOTBAL concussion technique each time these people advised the specific team’s health-related workers subsequent your individual games. These folks didn’t training Thurs evening or even Concludes nonetheless began once again programs through Thursday’s applications.

The seventh-year safeness happen to be adament these folks perhaps wouldn’t cope with the particular scenario an identical the particular the next time.Chuck Bednarik Jersey “Probably not at all, ” Jenkins mentioned. “At this unique element, particularly obtaining just one beneath my very own, individual belt, the specific hazards undoubtedly are usually a good deal elevated whenever you discover to obtain a 1. MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US wouldn’t structured individually continuously in position to be able to risk my very own, individual,Brandon Graham Jersey individual wellness. ”

Jenkins valued regarding every single decrease while using games, tallying 8 talks about.

More by way of Sportress concerning Blogitude:

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени