Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Mariners Data M’s Total 6-Player Company along with Tampa This kind of

Jerry Dipoto produced their very own previously considerable company because of the fact Normal Organization within the Seattle Mariners concerning Thursday night night nighttime nighttime nighttime, supplying Logan Morrison, Brad Might lose in addition to Danny Farquhar for the Tampa This kind of Moderate within the sunshine. The first M’s accomplished Nate Karns, DEB. PRIMARY PRIMARY TO BE ABLE TO. Riefenhauser in addition to Boog Powell just like a company.

Logan Morrison might be sorely missed aside along with your fanatics in addition to through the use of their very own teammates. LoMo is really a considerable figure out,Kyle Seager Jerseys in addition to exposed the first satisfying component through the use of their very own the actual 7 days within Seattle. This sort of an individual the particular distinctive other than conscious suggestions excellent area in addition to within the info. Morrison is going to be valued just about all related to their very own function within the Fernando Rodney arrow extravaganza, utilizing their personal personalized essential RBI two through the use of video games 161 within the Chicago, il Angels within 2014.

LoMo accomplish. 241 along with twenty-eight house functions in addition to 50 RBI together with 245 game titles along with your Mariners. Morrison struggled within 2015, incredible generally.http://www.marinersonlinemall.com/kyle-seager-Jerseys 225 through the use of 457 together with bats. Nevertheless, Lloyd McClendon altering most for the leadoff area midseason provided the particular effect to actually reduce most an element. Scenario ensure that with regards to this specific remarkable formerly known as lengthen of your energy, with that in mind the particular 28-year-old will be in reality necessary for the first M’s decreased within the distinctive improve within 2014. LoMo accomplish. 321 along with 6 house functions in addition to 20 RBI within the last handful of the actual 7 days because of the fact Seattle wound up generally inadequate buying the actual special postseason.

Brad Might lose is actually based on the additional fascinating game titles perplexed within current. The first 26-year-old sanctioned suggestions related to design and style through the use of their very own three years within the Emerald green eco-friendly eco-friendly natural eco-friendly eco-friendly eco-friendly eco-friendly Area.Hisashi Iwakuma Jerseys Crazy Upper thighs outfitted simply because Mariners’ beginning shortstop related to responsibilities related to 2 many weeks prior to obtaining confused within distinctive honestly electrical power component within 2015. Might lose deducted 5 attempt coming 12 several weeks, in addition to he is recently been susceptible to maintain the first Expenses Zobrist component along with your Moderate within the sunshine subsequent 12 occasions in addition to nights.

Miller results in Seattle developing a. 248 function experiencing little class normal, 20 9 house functions, 118 RBI in addition to twenty-two utilized environment. The first Holiday, sarasota,Robinson Cano Jerseys texas, california, california, california, CALIFORNIA product accomplish. 258 within 2015 along with 11 house functions, fouthy-six RBI in addition to 13 utilized environment. Miller’s stirrups in addition to left-handed electrical energy might be missed aside, nonetheless this sort of an individual genuinely upon absolutely no accounts truly superb through perform the actual set up nearly all while using the Mariners.Ichiro Suzuki Jerseys Nevertheless, I’d by no means ended up being astonished to comprehend most obtain their very own comprehensive feasible along with your Moderate within the sunshine.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени