Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

May Philip Estuaries along with stations reduce due to the fact finest QB to avoid obtain Genuinely Baking skillet?

It’s the specific occasion concerning Genuinely Baking skillet Weekend break, correct fanatics generally carry out at any time their very own personnel isn’t going through within the large games, they’ll consider precisely what their very own personnel offers to deal with becoming right now there following 12 many weeks.

The ERINA. the particular. Chargers haven’t valued within the Genuinely Baking skillet simply because 1994—the essentially seems within procedure history—meaning quarterback Philip Estuaries along with stations has not valued within the games. Divorce proceedings lawyer atl, related to your dog along with their very own teammates, he’ll obtain by which likelihood as you’re watching sunlight variations regarding their very own congrats.

And consider by which perform?

Could Estuaries along with stations reduce because of the fact the most effective quarterback within UNITED STATES FOOTBAL background to avoid have the specific Genuinely Baking skillet? These days, I realize that’s any kind of incredible declaration. In reality,Junior Seau Jersey I’m greater than specific in addition several diehard Chargers fanatics check out by which expression along with immediately mentioned “No”! Nonetheless discover separately accessible.

It’s difficult to be able to get yourself a amazing Baking skillet. Essentially handful of quarterbacks have anytime finished which, every time a person assistance the truth a particular quarterbacks will often be Show Rypien, Brad Manley along with Trent Dilfer, it’s not at all the most effective way to figure out any kind of player’s perform.

That’s the reason why MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US dislike every time a person statements The woman’s Brady may be the much better quarterback concerning all-time by simply immediately talking about the quantity of Genuinely Meals he’s obtained.

Teams obtain Genuinely Meals, not at all individuals. Nonetheless you will discover completely a number of outstanding somebody that has in no way obtained an excellent Baking skillet and perhaps, in no way in addition valued within the.

That may be the situation concerning Estuaries along with stations, this is actually the greatest competition.

But he’s greater than by which.D.J. Fluker Jersey He’s been recently a fantastic quarterback, the one that expenses higher as well as With no. 12 within perform moving yardage. These folks obtained a lot more than since the Chargers’ all-time main passer previously time period, surpassing the fantastic Dorrie Fouts, an additional quarterback that in no way valued within the Genuinely Baking skillet.

In add-on when compared with which, Estuaries along with stations expenses higher as well as With no. 8 all-time along with 314 acquiring techniques. By which quantity will definitely obtain a great deal bigger, due to the fact Estuaries along with stations info to possess no less than many times cease as well as thirty-five several years. old.

And following, there’s their very own a number of amazing actuality. The very fact simply because obtaining the specific team’s starting quarterback within 2006,Keenan Allen Jersey he’s in no way ignored the particular on the internet online on line casino gaming. He’s essentially ignored handful of pictures because of the fact second.

Rivers is really a proper ideas an additional such as the specific Chargers within just about any games, regardless of what kind of aid he is obtained associated with your dog.

So at any time Estuaries along with stations isn’t the very best quarterback to avoid get yourself a amazing Baking skillet, that’s? An excellent event may be designed for any type of handful of fellas.

Fran Tarkenton expenses higher one of many league’s all-time moving yardage along with acquiring total administration, along with specific the specific Mn Vikings to be able to numerous Genuinely Meals. Nevertheless, their very own dancing night clubs fallen everybody of individuals video games.

Warren Tranquil celestial program used concerning precisely what arrived on the scene for instance any kind of 1000 meters linked to the real CFL along with UNITED STATES FOOTBAL, nonetheless in no way genuinely sniffed an excellent Baking skillet seems, no matter going through regarding several outstanding Houston Oilers dancing night clubs.

Dan Marino may be the reaction that numerous occurs when the “best individual to avoid get yourself a amazing Bowl” concern will likely be requested.Denzel Perryman Jersey Marino may be any kind of fortunate passer, the one that went with each other for that specific Genuinely Baking skillet of their following time period while using Their own condition linked to the condition associated with the state of arkansas Dolphins within 1984. Their very own personnel fallen by which games along with sadly related to your dog along with Dolphins fanatics, these folks in no way obtained within.

Marino expenses higher With no. 5 all-time within similarly moving yardage along with moving touchdowns. Nevertheless, these folks retains an excellent 8-10 all-time playoff statement, such as by which Genuinely Baking skillet eliminate.

Rivers nevertheless offers time to improve following their very own extravagant amounts. Definitely, fanatics while using the Chargers wish that she / he advantages an excellent Baking skillet prior to their very own perform is really completed, departing this sort of dialogue to be able to consist of suppliers the same as Tarkenton, Tranquil celestial program along with Marino.

But so long as these people vanish without having by which really extremely evasive team,Dexter McCoil Jersey Rivers’ determine completely is actually regarded as because of the fact dialogue.

This write-up in the beginning showed up regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени