Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Media power research jobs: Couple of days 9

A regular idea over the media with the in early stages part of the couple of days is going to be power research jobs. In the event that they’re usually score college sports activities night clubs, handbags night clubs, football night clubs, or maybe UNITED STATES FOOTBAL night clubs it truly is something which numerous crucial merchants execute.

ESPN as well as UNITED STATES FOOTBAL.Steve McNair Jersey com are often virtually no varied, and they are the two that people shell out probably the most understanding of with the couple of days. They frequently make use of the mix score to possess their unique report, or maybe they have a person provided to check out every gaming right before they’ll help to make their unique report.

With another internet sites, there’s a plenty of picture carry out as well as presumptions by which come to be very obvious by simply regarding Couple of days 8 as well as We now have virtually no goal concerning together within such articles.Derrick Henry Jersey

So, let’s take a look at precisely how individuals a few internet sites situated the specific Tn Titans of their power research jobs.

NFL. com: 24 (21)

” Which of the uncommon bundle within Hillcrest regarding Sunday. Derrick Holly harm on their own within pregame warmups, therefore Tn couldn’t possess the “exotic smashmouth” continuing in early stages.Jurrell Casey Jersey Marcus Mariota stunk. … A criminal offense discovered the specific price, pulling from any kind of quick-strike statement through the finish using the preliminary 50 %. Round the starting drive using the following 50 %, Tn went fast-paced once again, throwing which through the discussed.Jalston Fowler Jersey Correct when you regarded as the specific Titans happen to be about the strategy, previous Virtually no. a few complete choose Marcus Mariota began taking pleasure in the same as previous Virtually no. a few complete choose Manley Leaf. Ahh, cookies.Sean Spence Jersey Following up-wards: Packers, in your home. “

-Elliot Harrison

Saying Marcus Mariota stunk, could be a really uncommon course of action.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени