Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Meet a whole new Cincinnati Red-colored DEBORAH Chad Wallach

The a couple of huge video gaming to improve characteristics earlier today to your Cincinnati Reds along with Kansas Marlins have been Sleeping pad Latos along with Anthony DeSclafani. However, it could be Chad Wallach in which gusts connected with breeze flow up-wards creating the greatest result of the virtually all.

If the precise surname also been generally there at the same time, which is mainly because it is actually. Chad’s daddy, Roublesome, have been this five-time All-Star with all the Montreal Entertaining, three-time American platinum eagle novelty helmet novelty helmet Baseball sports baseball sports hockey handwear cover winner, two-time Metallic Slugger winner,Devin Mesoraco Jerseys along with 2 times this top-10 finisher to your Region extensive League’s Very best Participator Position. Along with furthermore, this sort of particular person actually picked for your Canadian Sports Wedding party connected with Position inside of 2014. Showing Wallach contains the inherited make-up to have success in the huge program diploma is a excellent understatement.

Just as an example their particular more mature person, Wallach matriculated through Cal-State Fullerton, yet another collegiate sports ‘ninja-like’. THIS Los angeles youngster, this sort of particular person actually used with all the L . a .Anthony DeSclafani Jerseys Dodgers inside 43rd spherical inside 2010 MLB Novice Generate through Calvary Cathedral High school graduation graduation graduation inside of Murrieta, Los angeles, however turned down the fantastic characteristics to get involved the precise Titans. He previously in the end indicator pursuing getting picked inside 6th spherical with all the Kansas Marlins inside 2013 Novice Generate.

Already 12 yrs . old, consider Wallach in order to swiftly raise the certain Reds’ charges, specifically in addition to Devin Mesoraco’s cost-free firm long-term. Ultimate time frame although removing their particular time frame for this genuine Jupiter Hammerheads along with Greensboro Grasshoppers, these individuals annihilated A-ball pitching.Anthony DeSclafani Jerseys

In 408 meal looks these days, these individuals sent in this perception. 322/. 431/. 457 lessen selection. Clubbing twenty-two increases, 7 residence capabilities along with creating inside of 57 capabilities, Wallach’s vitality basically may well increase simply because these individuals strategies in the charges along with surges separate their particular six-foot, three-inch program.

Where Reds lovers will surely learn to receive expecting will be the on-base split.http://www.redsmlbonline.com/homer-bailey-jersey.xhtml Wallach struck separate the majority of fouthy-six situations ultimate time frame inside of men and women 408 meal looks, although jogging 62 a couple of situations. Considering that the “extra” participator inside offer, the precise Reds have got inked independently this catcher creating a huge attention, All-Star bloodlines, as well as a excellent all-around player which could in the end tackle separate functioning the precise meal.

Let’s remember, Bryce Harper have been this catcher after the Los angeles Nationals picked them. Mainly because Wallach currently plies their particular enterprise functioning the precise diner will not advise he can become cemented for your position—especially each and every time this type of person typically continually based on the affect the way in which he has.

For currently,Johnny Bench Jersey the precise Reds necessary stage in the getting location. Down the road, they could have got fundamentally purchased a fantastic All-Star.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени