Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Michael Crabtree rips ‘childish’ Aqib Talib right after chain-snatching incident

During the particular Oakland Raiders’ damage for the Denver colorado Broncos about Saturday, Aqib Talib and also Erika Crabtree experienced a scuffle. The particular jostling concluded together with Talib removing away from Crabtree’s sequence, getting upset that by 50 percent.

That produced the thing that was a great previously negative evening for your Raiders worse, and also Crabtree clearly got different for the shift. This individual mentioned that following your video game, blasting Talib if you are “childish.Adam Gotsis Jersey

“Acting, ” Crabtree mentioned right after contacting Talib “fake, ” by means of ESPN. “You aren’t shielding any person upwards that way. An individual tough? An individual challenging? An individual take any sequence as you’re watching law enforcement officials and also elope? Idiotic,Peyton Manning Jersey person. ”

The occurrence involved took place inside the initial 1 / 4 following your a couple of experienced a pushing match up. Talib concluded the particular tussle simply by removing Crabtree’s sequence away from proper facing the state, declaring “I were required to take that off” right after proclaiming which he advised the particular Raiders radio to prevent use it facing your pet once more.

“He’s merely recently been sporting in which sequence almost all yr, person, it’s merely recently been increasing about myself, ” Talib mentioned.Emmanuel Sanders Jersey “I mentioned when this individual dons in which sequence facing myself, I’m planning to take that away from. Thus this individual donned that facing myself, therefore i were required to take that away from. ”

Crabtree didn’t have got a lot of any a reaction to Talib’s manoeuvres, which usually this individual referred to as any “business selection. ” This individual mentioned this individual didn’t retaliate regarding anxiety about getting kicked away from ta video game in which his / her staff anxiously necessary to aid secure the particular Simply no. a couple of seed starting.Derek Wolfe Jersey

And Talib wasn’t the only person Crabtree put directly into following your video game. The particular officiating employees has been furthermore any targeted.

“Disrespectful, ” Crabtree mentioned. “They have been performing just like MY PARTNER AND I has been the situation. That’s just what MY PARTNER AND I didn’t just like. I’m not in which form of man. MY PARTNER AND I enjoy sports … I really could have got minimize [blocked] your pet; I really could have got damage your pet.Kayvon Webster Jersey Yet MY PARTNER AND I don’t that way. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени