Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Midweek Uncover Report Bridgewater tosses in a matter of brand-new movie

FOX Actions North

Mar 20 9, 2017 along with 3: 01p ET

Every Thursday night evening night time night time, SIBEL Actions D. utilizes a glance at which will athletes’ uncover is certainly trending up-wards as well as inside in a matter of inside in a matter of all through because their own is certainly trending reduce.

In much more terms as well as keyword phrases,Kirby Puckett Jerseys that has getting started warm-up as well as that has cool-down.

With which in your mind, permit all of us to check out uncover in the energetic Mn actions picture.

Teddy Bridgewater, Vikings quarterback

Bridgewater provides positioned just a little accounts amounts because fanatic non-contact damage practically cost the initial Vikings’ quarterback their own lower-leg recently,Jason Castro Jerseys nevertheless following a number of days as well as evenings associated with near-silence these people equipped a simple change on their own development a couple of days back. Bridgewater from time to time turns up throwing the particular small category in the movie released for their distinctive person Instagram web site previously this unique preliminary 1 week. It may be difficult in order to glean a lot of something within easy reduce, nevertheless Bridgewater’s remaining lower-leg is almost completely encircled in the main aid.

Luke Kunin,Paul Molitor Jerseys Nut products prospect

It’s been really the initial 1 week associated with Minnesota’s perfect opportunity. A couple associated with circumstances following including your own regarding person newbie tryout Kunin provides achieve the underside working in the AHL, as well as netted their own earlier specific ideas put into technique Thurs evening night time in the overcome the initial Rockford IceHogs. Kunin racked up-wards forty 7 elements by utilizing their own sophomore extend of your time along with Wisconsin, as well as appears like it is your own geniune risk to create the initial Nut products following extend of your time.Jose Berrios Jerseys The initial kicker? They’re however essentially nineteen.

Hunter Miska, Mn Duluth goalie

The Bulldogs’ freshman maintained a component a superb Kansas Situation hand back in the earlier curved in the NCAA special event, producing fourty could help conserve in order to manual Duluth using a 3-2 overtime overcome the initial Buckeyes.Phil Hughes Jerseys UMD purchased in a matter of overtime once again in the in the region finals, slamming a component Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston mum Advanced schooling as well as changing towards the Perfectly chilled a number of.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени