Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Might Mauer On 14th Time period In addition to Twin infants ‘It’s Pretty Special’

FORT MYERS, Fla. (AP)For every close by kid that was elevated the specific Mn Twin infants enthusiast, Might Mauer has had a substantial occupation along with his home team.

Entering their unique 14th time period when using the Twin infantsan over-all that suits two inside the organization’s formerly celebrities, Harmon Killebrew together with Kent Hrbek, the 12 several weeks under previously standout Tony a2z a2z a2z a2z Olivathe particular 33-year-old Mauer is really dealt with anytime their unique name inside pointed out in addition to people stalwarts which used the particular Mn regular before all of them.

„It’s pretty unique,http://www.twinsshoponline.com/phil-hughes-jersey.dhtml“ the particular soft-spoken Mauer stated inside a meeting when using the Linked Produce. „I’m the specific Mn kid. ALL OF US identify a good deal concerning the company, which finished by using this business since i have possess have possess noticed been recently fairly kid. MOST OF US determine the particular. In the event you explain some of the greats, it’s pretty humbling and also a actual superb status.“

Mauer grew up inside Road.http://www.twinsshoponline.com/harmon-killebrew-jersey.dhtml Dorrie. THE SPECIFIC three-sport high school graduation graduation superstar inside football, basketball together with soccer, these people at first dedicated to manage football by way of California Situation right before Twin infants referred to as their unique name initial standard inside 2001 beginner create.

A stellar big program occupation employed.

„I’m delighted I’m the following. It’s the specific crazy video gaming,“ these people stated.Glen Perkins Jersey „It seems like when i started till lately, this particular seems like there’s recently been plenty of guys changing clothes together with keep on. Due to the fact I’ve acknowledged concerning this specific team like a little kid, I’m delighted together with grateful to put the particular regular on.“

A three-time taking pleasure in football champion by means of 2006-09, Mauer are actually the particular AL’s best participator lately. These people hit more than. 3 100 inside 7 related to their unique initial 10 weeks inside the majors before shedding inside the previously two months.http://www.twinsshoponline.com/joe-mauer-jersey.dhtml

He is really trying to find to return, like the team, that’s coming aside the specific club-record 103 decrease. Mauer hit below. 280 inside all the last three years, specific utilizing a career-low. 261 last time period.

„I’m anxious every year,http://www.twinsshoponline.com/brian-dozier-jersey.dhtml“ these people stated. „It’s an excellent time period inside the time-frame, the specific clean-up positioning. I’m thrilled to find out precisely what this year provides.“

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени