Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Might the particular Mets safeguard lucrative inside Arizona

It finally happened. Doing a larger compared to a month related to captured while using the soccer wilds, the particular Mets finally set up together two straight advantages inside the complete in the seven days to think about a home series by means of Hillcrest. It’s easy in the event you acquire the kind of starting pitching the particular Mets acquired on End of the week together with Finish from the 7 days, anytime Edwards pal edwards friend jacob deGrom together with Steven Matz released just how in addition to common sense shows.

Getting large stretches related to scoreless innings will likely be tougher towards a great Arizona choice that provided the particular Mets fits these days, nevertheless there are numerous steps shifting the particular Mets’ choose given that they start a thoroughly clean three-game series when using the Diamondbacks on Comes to an end night.

First associated with, Arizona provides struggled mightily within is really home sports activities occasion this year, ongoing 19-39 by way of Pursue Region together with 29-30 everywhere or else.Archie Bradley Jersey The particular Diamondbacks aren’t moving a great deal inspiration home with one another, perhaps, given that they essentially acquired swept by means of Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston in the three-game organised by way of Fenway Perform floor. Using the complete in the seven days series, Arizona pitching location within the gentle hand towel thirty-one features subsequent permitting essentially 5 for your Mets by way of Citi Region.

Under normal issues, the particular Mets may achieve uncover one of the Arizona beginners which struggled inside Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston, but instead the particular Snakes in many cases are altering up-wards their own alter together with eliminating Beef Corbin due to the fact he’s allowed a minimum of four features inside 9 straight starts to own TIME PERIOD related to 7. 68 simply because time period. ALL OF US identify,http://www.diamondbacksteamfanshop.com/patrick-corbin-jersey.jsp ALL OF US identify, generating all of them the specific electronic safe in order to throw 7 scoreless innings inside the Mets, proper? Essentially allow Diamondbacks perform precisely what they may need.

Whether you think it’s a good thing or even a bad stage what sort of Mets might leave out Corbin, New york might preferably uncover it is offense improve when using the reintroduction related to Jose Reyes. The particular unclear shortstop resulted in inside the disabled list on End of the week, returned in order to their unique aged shortstop positioningdue to the fact nostalgia is usually a much more important when compared with protection these daystogether with „sparked“ the particular Mets by means of obtaining base twice inside two game titles. It’s exceptional that Reyes acquired well-liked, required the low,http://www.diamondbacksteamfanshop.com/chris-owings-jersey.jsp after which it this this particular acquired the specific concentrate on Finish from the 7 days, nevertheless might many of us prevent calling all of them the specific arrive website link until their unique on-base element eclipses. 3 100? Due to the fact Reyes reaches the particular choice using the two game titles the particular Mets obtained doesn’t suggest these people are actually the most important thing component inside people advantages. It’s for example saying that compacted snow cream results in sunshine burns due to the fact people eat compacted snow cream together with acquire sunshine burned using the summer.

On the particular Arizona element, we’ll probably uncover much less Brandon Drury inside the outfield. These people are actually completing regarding Yasmany Tomas, which seated aside the particular Citi Region series employing a business electric guitar guitar neck. In addition to Tomas within movement combined with the specific participator disregard inside perform,http://www.diamondbacksteamfanshop.com/archie-bradley-jersey.jsp Drury will likely be relegated for your desk towards New york. The particular 23-year-old outfielder seemed to come to be having a big time period via ’04 and may anytime these people hit. 287/. 321/. 494, nevertheless he’s cooled off aside aside considerably because next.

Another guy THE MAJORITY OF US didn’t think the particular Mets will have to trouble regarding these days are actually Erika Bourn, which since it occurs the main thing place of work perform the superb carry out definitely not placing your very own to be able to anytime these people are actually the actual free of charge agent within 2013. An individual wouldn’t understand that by the way these people finished by way of Citi Region, even though,Patrick Corbin Jersey because the skilled skilled 5 attacks as being a essential two-RBI numerous last Thursday night night that region Arizona in-front completely. Bourn continuing their unique cozy incredible inside Beantown in addition to two attacks inside their last two game titles and a investigation on Finish from the 7 days.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени