Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Mike Ditka reduces Jesse Trump force entirely Ditka fashion

Presumptive Republican presidential nominee Jesse Trump won’t obtain Holly Ditka making use of your former mate all through Cleveland regarding July’s Republican Nation broad Custom actually.

In inescapable fact, Ditka affirms these people basically observed these people wound up becoming considered establishing the visitors looks soon after getting scrolls by way of buddies more than this.

„No one’s in the past talked about for me more than this. MY PERSONAL PARTNER AS WELL AS WE have no idea where ever it’s obtained through, in . these people directed your own Chicago, il Tribune within Get married day time.

Later within Get married,http://www.bearsgoodsshop.com/danny-trevathan-jersey-c-8628.aspx your boyfriend or girlfriend – Chicago, il Retains together with New orleans saints teacher described Trump will contact that you should force your boyfriend or girlfriend, nonetheless they respectfully reduced your current.

„I point out utilizing Mr. Trump these days together with these people requested all of us. Nonetheless MY PERSONAL PARTNER AS WELL AS WE don’t really feel I’m going to obtain. „

„I might help your boyfriend or girlfriend, nonetheless MY PERSONAL PARTNER AS WELL AS WE don’t identify just can provide a brand new discussion using the custom. MY PERSONAL PARTNER AS WELL AS WE don’t vacation greatly again aside from including Chicago,http://www.bearsgoodsshop.com/mike-ditka-jersey-c-8639.aspx il together with Florida, together with delivering a brand new discussion in the custom isn’t truly the style, in . Ditka described.

But here’s where ever the concept gets excellent. Your own ultra-conservative Ditka nonetheless voiced the actual aid regarding Trump, nevertheless the view including all those additional Republican Party wound up becoming beneath glowing.

Still, these people described,Alshon Jeffery Jersey „The Republican Party functions their own proceed method upward their own (expletive) — just in case he’s your decision, you’ve obtained an opportunity to discover leading your boyfriend or girlfriend. This enables you to perform your own party absolutely no excellent. They’re a number of (expletive). „

He offered a brand new take-it-or-leave-it protect including Trump that may likely lure energetic professionals nonetheless may not precisely golf swing uncertain voters. „If you would like nutrients to happen you can selection regarding your boyfriend or girlfriend, in the event that anybody don’t, anybody don’t, in .Danny Trevathan Jersey these people described. „But don’t bitch more than this subsequent inescapable fact. „

„America’s really proof, in . these people described, presenting, in an exceedingly exercise lower as opposed to All of us leader Barack Obama: „We’ve managed to get via a last 8 many years, haven’t a lot of us? „

Mike Tyson together with NASCAR expert Steve Britain wound up additionally referred to to obtain taking part situation opting for Trump,http://www.bearsgoodsshop.com/jordan-howard-jersey-c-8608.aspx nonetheless a brand new NASCAR spokesman affirms Britain does not have the methods to visit in addition to talk, despite the fact that Trump waived appealing Tyson whatsoever.

Former Within handbags teacher Bobby Darkish evening wound up becoming the alternative athletics quantity proven.

 

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени