Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Milwaukee Machines Starting Day time Expectation as well as Reminiscences

I invested yesteryear weekend break within Orlando, florida, going to the meeting, as well as couldn’t assist however spot the distinction within heat through Wisconsin in order to Sarasota. It had been -2 after i remaining Wisconsin as well as within the 50’s after i found its way to Orlando, florida. 50 levels, exactly where I’m through, is really a indication which the optimum time from the 12 months is actually correct nearby, springtime. Springtime is really a period once the snowfall is actually burning and also the lawn is actually greening,Paul Molitor Jersey bass angling is all about in order to open up, as well as football is actually on the point of take up my entire life before drop.

I happen to be actively playing football my personal very existence, through t-ball like a 5-year-old, to some men’s category group being an grownup. I’ve went all around the Usa actively playing, already been part of 2 condition titles, and also have reached understand some good men on the way. All of the reminiscences I’ve like a participant additionally coincide using the reminiscences I’ve like a enthusiast, from the Milwaukee Machines.

I keep in mind likely to Milwaukee Region Arena like a child as well as consuming all of the places,Travis Shaw Jersey seems, as well as odours that the large category arena provides. Viewing all of the individuals, viewing Bernie slip lower their slip, listening to the actual Harley since it offered the actual caution monitor round the area, entertaining since the wiener competition had been occurring, as well as seeing Jeromy Burnitz strike the walk-off house operate within the 9th inning, in order to beat the actual Montreal Fairs 4-3, tend to be stuff that I possibly could always remember.

I may remember hearing Mr. Frank Uecker about the stereo,Wily Peralta Jersey phoning the actual Machines video games as well as reminiscing about how exactly terrible of the catcher he or she is at their own period. Their memorable, “Get upward, wake up, get free from right here, ELIMINATED! ” phone is actually some thing WE assume upon each and every travel golf ball that the Maker strikes. Hearing their tales after which recognizing he hasn’t up-to-date the overall game for some batters, as well as suddenly the actual inning has ended, is actually something which usually created me personally chuckle.

Seeing Burns Recreation area with regard to the very first time had been genuinely amazing.Neftali Feliz Jersey To visit through a good old-school outside arena that might be very cold at first from the period to some advanced, retracting roofing structure had been very the actual changeover. Each time WE generate through, regardless of whether for any online game, or simply going through, I’m within amazement associated with it’s elegance.

One associated with my personal favorite reminiscences right here had been a game title WE went to from the Street. Louis Cardinals. Seated within the 2nd strip directly behind very first bottom, the appear drifted correct during my path as well as WE believed it had been my own the moment this remaining the actual softball bat. Since the golf ball arrived lower,Robin Yount Jersey this drifted simply from my personal achieve as well as to the baseball glove associated with Albert Pujols, who had been correct alongside the actual train. Therefore near!

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени