Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Milwaukee Products Are usually accountable to be able to Walking; Jones Braun Particular

Though avid gamers experienced at present started producing their unique means to fix Maryvale, Az concerning Milwaukee Products Springtime Training, these days happen to be their own condition assertion evening concerning placement avid gamers. The specific Products come back the particular mainly un-damaged group by way of final period of time; they’ve additional Adam Lind offensively along with waived farewell every single child Yovani Gallardo, Marco Estrada, along with K-Rod (though Rodriguez might nevertheless return). To enhance concerning the 82 advantages by way of final period of time along with create a operate inside the playoffs, the specific Products will require the particular go back to type making use of their own earlier MVP, Jones Braun.

Prior every single child 2013, Braun experienced often been recently one of the far better hitters within the course.Matt Garza Jersey They began their very own profession as well as 6 directly many weeks associated with 25+ house functions, 90+ RBI, along with 14+ utilized viewpoints, amazing greater than. 3 100 5 occasions. Braun guide the specific course within OPS within 2011, at any time they utilized the specific MVP acknowledgement following amazing. 332/. 397/. 597 as well as thirty-three house functions along with gradually wrecking thirty-three viewpoints. Their very own 166 OPS+ along with 7.Scooter Gennett Jersey 8 BATTLE happen to be each and every profession bests. Accusations associated with steroid make the most of dogged Braun following they not really prosperous the particular look at conducting a 2011 period of time, nonetheless they effectively be considered a big hit their very own suspension concerning the technicality. Despite the fact that happen to be getting excited about Braun every single child drop underneath the overview along with without any ‘roids (though helater meant they used all of them only for recovery using a excellent injury), Jones submitted an additional profession 12 many weeks within 20132. They guide the specific course as well as 41 house functions, 108 functions obtained in addition to a. 987 OPS, needed thirty viewpoints, along with submitted the particular 6. 9 BATTLE along the way having a 2nd region complete within the MVP voting.Robin Yount Jersey

Things started to dropped aside organized regarding Braun within 2013, nevertheless. They grew to become incorporated within the Biogenesis scandal, ultimately saying certainly every single child carry out the particular 65 gaming suspension to accomplish the specific 2013 period of time. Jones started to have a problem with the particular neural internal organs concern of their correct equipment, impacting their very own method inside the dinner along with resulting in decreased results. Within the reduced period of time associated with 253 dinner seems, they submitted the particular. 298/. 372/. 498 choice as well as 9 house functions.Ryan Braun Jersey The specific Products along with Braun desired which their very own continuous offseason allows more time concerning their very own equipment every single child recover, nevertheless they utilized up-wards utilizing a 2014 which was the specific most unfortunate complete period of time associated with their very own profession. THE PARTICULAR. 266/. 324/. 453 reduce happen to be profession quantities within every single program, along with they handled merely nineteen house functions. Their very own 7. 1% stroll price happen to be their very own most unfortunate due to the fact ’08, along with their very own 1. 0 BATTLE happen to be worse truly in comparison with their very own 2013 less-than-half-season.http://www.brewersmlbonline.com/matt-garza-jersey.dhtml Carrying out a period of time subtracted, Braun skilled the actual frosty process in regards to the difficult neural internal organs, along with they documented these days every single child walking totally wellness.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени