Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

MLS Playoff Regimen

Major Class Soccer Playoff Schedule

Times EDT

x-if needed

Semifinals

(First to be able to 5 points)

Miami as opposed to. San Jose

(Miami potential customers, 1-0)

Wednesday, 03. 10 – Kansas 1, San Jose 0

Sunday, 03. 14 – through San Jose, 9 grams. erina.

x-Wednesday, 03. 17 – through Kansas, 7: 30 grams. erina.Cornellius Carradine Jerseys

Chicago as opposed to. Los Angeles

Wednesday, 03. 10 – through Chicago, il, 8: 30 grams. erina.

Saturday, 03. 13 – through Los angeles, 10 grams. erina.

x-Wednesday, 03. 17 – through Chicago,Jimmie Ward Jerseys il, 8: 30 grams. erina.

Quarterfinals

First to be able to 5 points

Miami as opposed to. Kansas City

(Miami benefits, 2-1)

Saturday, Sept. twenty-two – Kansas 2, Kansas City 0

Wednesday, Sept. 26 – Kansas City 3, Kansas 0

Saturday, Sept. 20 9 – Kansas 2, Kansas City 1

Chicago as opposed to.Brandon Fusco Jerseys Dallas

(Chicago benefits, 21)

Thursday, Sept. 20 – Chicago, il 2, Dallas 0

Sunday, Sept. 12 – Chicago, il 1, Dallas 1 (OT)

Saturday, Sept. 20 9 – Chicago, il 2, Dallas 0

Los Angeles as opposed to. MetroStars

(Los Angeles benefits inside tiebreaker mini-game)

Sunday,Carlos Hyde Jerseys Sept. 12 – Los angeles 1, MetroStars 1 (OT)

Wednesday, Sept. 26 – MetroStars 4, Los angeles 1

Saturday, Sept. 20 9 – Los angeles 3, MetroStars 2

Columbus as opposed to. San Jose

(San Jose benefits, 2-0)

Saturday, Sept. twenty-two – San Jose 3, Columbus 1

Wednesday, Sept.Terrell Owens Jerseys 26 – San Jose 3, Columbus 0

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени