Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Mn Twin babies provide Miguel Sano their very first profession begin in the beginning bottom

CHICAGO — Twin babies 3rd baseman Miguel Sano experienced performed simply 6 complete big-league innings in the beginning bottom prior to obtaining their very first profession begin presently there Fri evening.

With ByungHo Recreation area forecasted in order to split camping using the Twin babies, Sano barely actually required grounders in the placement this particular springtime.

“Only within (pitcher’s fielding practice), ” Sano stated.Kirby Puckett Jersey “That’s OKAY. It’s simple. ”

Starting very first baseman May well Mauer, obtaining their very first remaining period towards Chi town Whitened Sox lefty Derek The netherlands, invested a couple of minutes along with Sano throughout playing baseball exercise,Miguel Sano Jersey providing him or her the primer how in order to extend with regard to errant tosses and so on.

Sano performed 1 online game in the beginning within the children, within 2012 from Course THE Beloit within the Midwest Category.

“At the beginning of camping I truly didn’t believe there is high of the have to think about which, ” Twin babies supervisor John Molitor stated.Ervin Santana Jersey “I didn’t wish to mess their thoughts earlier because he or she attempted in order to locking mechanism in to becoming the 3rd baseman. ”

With Sano away to some quick begin in the dish as well as arriving away an effective one-inning stint in the beginning within Wednesday’s blowout earn, Molitor elected to maneuver him or her over the gemstone.

“He’s inside a great location, ” Molitor stated.Ryan Vogelsong Jersey “He’s experienced great at-bats. I believe he’s sensation great regarding their online game. He’s sensation great regarding actively playing 3rd, however I believe the actual timing appears to provide this a go. ”

Eduardo Escobar,Danny Santana Jersey that homered Thursday, obtained the beginning from 3rd.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени