Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Mn Vikings from Chi town: QB The author Cutler will get thumbs-up to begin for that Has

LAKE WOODLAND, Sick. – The author Cutler will begin from quarterback for that Chi town Has once they web host the actual Mn Vikings upon March. thirty-one following recovery from the sprained usb.

„Jay may be removed in order to perform through the healthcare individuals as well as he or she must start planning the next day, inch Has trainer Steve Sibel stated Mon from Halas Corridor.

Back-up John Hoyer experienced the damaged remaining equip actively playing from the Eco-friendly These types of Packers within the Bears’ 26-10 reduction Thurs as well as experienced surgical treatment about the weekend break.

Sibel stated Cutler have been wanting to perform whilst Hoyer experienced the extend associated with two hundred goes by with no interception, 5 timid of the Has report.http://www.bearsprofansclub.com/kevin-white-jersey-c-2866.html

„I believe he is already been in the little bit for some time, inch Sibel stated. „I believe at any time you cannot perform like a rival, like a participant, certainly that is difficult as well as I believe he or she dealt with this excellent. „

Hoyer had been 134-for-200 along with 6 landing goes by along with a 98. 0 passer score. Cutler had been twenty-eight with regard to fouthy-six with regard to 373 back yards having a landing as well as 2 interceptions within 1 1/2 video games.

Based on Sibel,Connor Shaw Jerseys the actual Has might nevertheless indication an additional quarterback in order to support Shiny Barkley, that changed Hoyer within the reduction from Eco-friendly These types of, for that Mon evening conflict from the NFC North-leading Vikings (5-1).

At first, Sibel hinted which Hoyer may keep your beginning work whenever Cutler had been wholesome, however he or she searched for in order to explain this Mon.

„Some stuff that WE state proceed someplace which i was not truly planning, inch Sibel stated. „At the finish from the day time – certainly Jay’s the beginner.Walter Payton Jersey He or she had been hurt, not really allowed in order to perform clinically. And today which he is cured he is to becoming the beginner.

„That’s truly the details as well as type of exactly what occurred as well as exactly where we are from right now. And so i have no idea which there is the competitors in order to talk about. The same as presently there was not the competitors whenever Shiny Barkley proceeded to go within, he or she had been the just quarterback remaining. Therefore it is great to possess The author back again. We are fired up to possess him or her back again as well as ideally he is able to stay wholesome.http://www.bearsprofansclub.com/mike-ditka-jersey-c-2891.html

Several reviews as well as conjecture possess stated Cutler is within their last period using the Has. Sibel stated Cutler offers was as much as all of this nicely.

„I believe everything for everyone is actually difficult, inch Sibel stated. „I believe everyone understands exactly what these people subscribed to. Certainly like a trainer along with a personnel you are usually attempting to assist your own gamers via things like which, however something I have found within The author within the period I have been here’s which he is really tough-minded as well as tough.

„Obviously he or she experienced the extend exactly where it is difficult not really having the ability to perform as well as viewing someone else perform your situation is actually in no way possible for any kind of rival from any kind of placement, and so i believe he is dealt with this excellent as well as I believe he will manage this excellent continue.Mike Ditka Jerseys

Middle Cody Whitehair stated the actual alter does not impact exactly how beginners perform.

„But you realize, it’s good to possess him or her back again, inch Whitehair stated. „He’s already been the innovator about the sideline whilst he or she was not actively playing as well as it will be good to possess him or her back again available. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени