Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Mother’s blood sugar levels within expecting associated with center deficit risk concerning infant

MONDAY, Nov. fourteen, 2016 – Increases within the female’s glucose levels through formerly expecting might impact the lady children’s risk associated with congenital center flaws, a brand new analysis indicates.

Researchers launched by way of Doctor. Emmi Helle associated with Stanford College within Ca decided glucose levels a lot more than nineteen, 000 females that are anticipating through their very own preliminary trimester.

For each and every 10 milligrams for each deciliter (mg/dL) improve within blood sugar levels, the danger associated with delivering an infant utilizing a congenital center deficit bloom regarding 8 %, the research discovered.

The analysis could not show cause-and-effect. Nonetheless, the study group pointed out it is the preliminary analysis displaying the internet hyperlink between your real mom’s glucose levels formerly within expecting in addition to a children’s risk associated with center flaws.Mike Daniels Jersey

The company in between raised blood sugar levels within formerly expecting along with center deficit risk happen to be greater than the specific predictive capability associated with what is known as the specific „oral sugar threshold look at, within. Helle’s group pointed out. Which look at is usually provided in between twenty-four along with twenty-eight occasions associated with expecting, that is prolonged following the first trimester area surface finishes.

While much more evaluation is required, the most recent final results „may make use of a serious impact on precisely how females that are anticipating are often analyzed along with handled concerning diabetes through expecting, within. pointed out Doctor. Craig Goldberg, that examined the research. He is main associated with pediatric cardiology via Northwell Health’s Southside Center within Such Shoreline, N. WATTS.Bryan Bulaga Jersey

„Congenital heart disease happens once the center does not create usually through fetal residing, within. they known. „It is actually probably the most regular delivery deficit impacting near to 8 of all the 1000 births, in addition to regarding 1 %. „

Goldberg pointed out the specific dental hygiene sugar threshold look at may be the regular approach to telling physicians for that chance of gestational diabetes – diabetes creating inside a expecting.

„If she’s considered to possess gestational diabetes, the woman might be handled as well as diet program, medicine along with, occasionally, insulin, within. Goldberg known. „However,Bart Starr Jersey no matter ‘good’ manage within the female’s blood sugar levels degree, the danger for that fetus’ center continues to be elevated, within. they additional.

The brand-new analysis means that „a looking forward to female’s glucose levels have to be carefully viewed along with handled previously within expecting, within. based on Goldberg. „Earlier and much more severe administration associated with blood sugar levels might create a wonderful reduction in the specific occasion associated with congenital heart disease along with protect the specific living associated with a number of baby infants, within. they pointed out.

Dr. Mitchell Kramer is actually seat associated with obstetrics along with gynecology via Huntington Center within Huntington, N. WATTS.James Starks Jersey They made a decision which „maternal diabetes within formerly expecting is unquestionably called a substantial risk for the improvement associated with congenital heart disease within children. „

The brand-new analysis helps „confirm“ which hyperlink, Kramer pointed out. „Though much more analysis are very important, this unique analysis definitely needs cautious blood sugar levels manage before expecting along with through formerly expecting to diminish the particular probability in the actual improvement associated with congenital heart disease within the baby, within. they pointed out.

The evaluation happen to be becoming supplied Fri in the united states Center Association’s yearly conference, within Brand-new Orleans. Evaluation supplied via healthcare conferences is usually regarded as initial till released within the peer-reviewed diary.

More information

The OUGH. ERSUS. Country wide Center, Lung,Lane Taylor Jersey along with Bloodstream Start offers much more upon congenital center flaws.

Copyright © 2016 HealthDay. The majority of privileges reserve.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени