Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Musharraf refuses telephone calls to be able to open advantage

ISLAMABAD, Pakistan, 03. twenty-eight (UPI) – U. DEB. Greater Commissioner regarding Refugees Ruud Lubbers on Weekend break have been due to satisfy Pakistan Innovator Gen. Pervez Musharraf, which has guaranteed to be able to provide asylum inside „extreme cases“ to be able to Afghan refugees nevertheless rejected to be able to open Pakistan’s sides together with Afghanistan regardless of set up humanitarian is of interest.

„Should most of us acquire one more 2 thousand refugees into Pakistan, you will discover social in addition to monetary issues, in . Musharraf mentioned. „However, with that in mind, we are really concerned. „

Musharraf extra, „We wish to consider refugees. „

In present occasions, refugee measures via Afghanistan to be able to Pakistan have raised together with elevated U. AZINES. -led military methods inside close by Afghanistan, persuasive telephone calls within the U. DEB. government bodies in addition to humanitarian companies on Pakistan as well as other advantage states to be able to open their very own frontiers.

But up to now, not just one related to land-locked Afghanistan’s 6 close by countries (Iran,James White Jersey Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Cina in addition to Pakistan) provides reopened their very own sides simply because the newest refugee uncertainty began previously this specific thirty days.

U. DEB. Greater Commissioner regarding Refugee spokesman Bob Kessler welcome a present guarantee via Kyrgyzstan to begin getting refugees nevertheless nervous the necessity regarding open sides on most characteristics related to Afghanistan.

„Any Afghan searching for asylum needs to be allowed to consider refuge, in . Kessler mentioned, such as that Afghanistan’s existing refugee uncertainty have been the particular most severe disaster the particular impoverished in addition to war-torn country provides faced inside 20 years related to nearly constant uncertainty.

Kessler mentioned Lubbers may have that info to be able to Musharraf as well as other nearby management all through their own visit.

„States need to open their very own frontiers to be able to people searching for protection, in . Kessler mentioned. „A refugee is really an individual fleeing persecution, anxiety about persecution, the particular totally horrible conditions inside Afghanistan nowadays. They’re those who need utilization of the particular protection in addition to security they could uncover inside close by countries for instance Pakistan in addition to Iran. „

Pakistan, presently home having a 3 thousand Afghani refugees, officially close it is advantage together with Afghanistan last thirty days, nevertheless the us government provides produced problems regarding senior citizens, sick as well as harm refugees through checkpoints. Pakistani government bodies furthermore evaluation that around 1, 000 Afghani refugees blend into Pakistan every single day by way of handheld remote control passes collectively Pakistan’s huge hill advantage together with Afghanistan.Duron Harmon Jersey

U. DEB. government bodies condition around 1. 5 thousand a lot more Afghanis may try to escape the country simply because fighting profits along with the winter months methods inside, producing a lot more people on the run searching for foods in addition to safe havens.

„The sides are not open, nevertheless people who find themselves needy, people who find themselves vulnerable for example females in addition to children, sick people, they will be allowed to find yourself in Pakistan to acquire reduction in addition to any type of medical assistance, in . mentioned Pakistani Worldwide Ministry spokesman Riaz Khan.

„Otherwise, we are carrying out the greater to own camps in addition to reduction assist provided proper within the advantage. „

Mass refugee seats began formerly this specific thirty days, anytime the united states, together with effective assistance via The uk in addition to NATO allies, launched attacks on Afghanistan inside retaliation regarding terrorist attacks on New york in addition to California inside September.

On Sept. 11, hijackers commandeered four U. AZINES. airliners. two plane strike the particular dual techniques within the Planet Business Center inside New york, advancing every. An additional plane plowed by way of numerous levels of the particular Pentagon.Julian Edelman Jersey THE ACTUAL fourth crashed inside Pennsylvania.

The Bright House immediately known as believed terrorist head Osama junk rubbish bin Loaded, which has were living inside Afghanistan simply because 1996, because the ideal think powering the particular attacks in addition to bought the particular common sense Taliban militia available her or him a lot more than combined with greatest lieutenants inside their company, ent Qaeda. The particular Taliban rejected, creating a restricted military standoff that led to the particular U. AZINES. airstrikes as well as the ground attacks, which will probably keep on.

After 3 times related to airstrikes, the united states provides elevated it is bombing advertising campaign, amazing Taliban leads to guarding the particular Afghan money related to Kabul in addition to unleashing lot bombs on Taliban military features around the city related to Herat.

Civilian casualties have set up inside the awaken in the strolled upwards airstrikes, too, together with errant bombs amazing Red-colored Blend features in addition to house locations near to primary urban centers for example Kabul in addition to Jalalabad that are steadily uncovered.

In California, Pentagon government bodies condition they are solely concentrating on military web sites in addition to believed terrorist coaching camps most probably run via junk rubbish bin Loaded, nevertheless identify civilian casualties.

U. DEB. government bodies mentioned the newest errant U. AZINES. bombing run strike the actual U. DEB. material inside Kabul that houses mine-sniffing dogs used in the particular corporation’s My very own Movement Strategy regarding Afghanistan.LeGarrette Blount Jersey two dogs have been destroyed inside explosions Thursday night, U. DEB. government bodies mentioned, such as the way the strike furthermore destroyed two U. DEB. cars.

Meanwhile, Afghani refugees continuing to gather inside a advantage region known as Khojak Proceed top for the Pakistani city related to Chaman, where the United nations provides set up the actual hiking referred to as Killi Faizo. On Weekend, several 200 completely new refugees arrived at Killi Faizo, U. DEB. government bodies mentioned, supply the real camp’s human population to be able to around 770 people.

U. DEB. assist workers on the ground in the area recorded watching numerous extra refugees moving ahead to be able to Quetta, wherever Lubber satisfied together with close by government bodies Weekend subsequent arriving in the region.

U. DEB. government bodies evaluation that around 10, 000 Afghani refugees are usually caught concerning the Afghanistan element in the advantage near to Chaman, wherever these folks remain with out foods, h2o as well as safety.Jabaal Sheard Jersey

Lubbers have been prepared to visit Chamen as well as the Killi Faizo web site Weekend break early morning just before going to Islamabad through the night.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени