Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

My apologies, Joakim Soria

I booed Soria about 18 September 2016. MY PARTNER AND I heckled your pet. I will be uncomfortable simply by in which habits, and also significantly repent that. Permit this kind of assist since my own community, basic apology for the staff plus a community, certain apology to be able to Joakim Soria.

During the particular 7th inning although Soria has been warm up, MY PARTNER AND I heckled your pet. MY PARTNER AND I observed your pet warm up, and also right away has been ingested simply by rage. The following has been the person which contributed both one of the most regarding, or perhaps initial between means, Salvador Perez Jersey pin the consequence on for your purpose the particular Queens are not planning to come back to the particular postseason inside 2016. Soria, of the very most meltdowns inside MLB in 2010. Next most severe WPA between relievers. Ten most severe TIME inside large power scenarios. Many loss out from the Royal’s bullpen. Just about any some other viewer about myself inside part 214-210 and also 110-114 groaned on the picture regarding Joakim Soria warm up. MY PARTNER AND I could hardly make it. MY PARTNER AND I right away screamed „Sit back off Soria. We all will not desire to drop, inches just before I really could consider that above. Joakim ceased his / her hurling action and also seemed upwards. At the time, almost all I really could notice has been soreness and also suffering about his / her confront, http://www.royalshotshop.com/travis-wood-jersey-c-766/ or perhaps no less than which is just what I really believe MY PARTNER AND I observed when i considered this individual seemed proper with myself.

Here can be a person with all the fat of your complete city’s dissatisfaction and also rage about his / her aware. This individual possibly more popularly remembers his / her wonder nights regarding outdated, any time however get into coming from in which identical bullpen to be able to shut out there any hard-to-come-by acquire for anyone dim nights. However acquire the particular clump together with substantial self-assurance, and also mess up hitters using a dirty blackberry curve. From the days past more popularly, and possibly for this reason that problems myself a great deal to look at each implosion using this person. I am aware the particular height this individual attained, any time this individual has been Netherlands and also Herrera just before we were holding family brands. And also the following I will be, booing this kind of person just before he’s got to be able to carry out anything at all. Just what feel MY PARTNER AND I carrying out? Just how will be this kind of planning to aid tonite? http://www.royalshotjerseys.com/jorge-soler-jersey-c-882/ Just how will be this kind of planning to aid his / her self-assurance, which includes recently been shredded?

Soria done warm up. Dillion Gee authorized a couple of hitters to succeed in foundation. A single out there. The top of 9th. Queens upwards 3 -1. Ned Yost making a profit the particular dugout, and also a great eerie hush comes after Kauffman Ground that we never have observed regarding more than a yr given that Video game 7, 2014 Planet Collection.

Ned Yost signs for the bullpen, and also Soria commences to go on the door for the bullpen. This individual hesitates just before bridging the particular limit, brain straight down. http://www.royalstopjerseys.com/jorge-soler-jersey-c-964/ Will be this individual terrified? Bracing themselves? Frightened? Stressed? Firearm self conscious? This individual is aware the particular boos are usually looking forward to your pet. Exactly why would Then i boo once more? Now i’m not just a calm person once i venture my own words. My own MTIs with Maxwell AFB got attention of the. Soria even though, exhibited genuine braveness bridging in which limit; this individual realized just what anticipated your pet, and also Ned. MY PARTNER AND I screamed out there „Try never to choke this kind of video game apart also Soria! inches Then a boos started out, Eric Hosmer Jersey and also MY PARTNER AND I has been one of many initial. MY PARTNER AND I failed to quit right up until this individual attained the particular clump.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени