Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE 7 days merely 2 profitable provides in addition to losers: Rex Jones for the tantalizing chairs, Dak would be the exact offer

Another 7 days within the timeframe and much more difficulties raised. It’s excessive in advance within time for you to understand that is actually prone to frequently end up being difficult for that Exceptional Helping, nonetheless we’ve been recently competent to consider how the specific profitable provides in addition to losers within the initial 7 days wound up.

Let’s your home is through area credit rating fairly, seeing that that’s the place the way the exact fight in many cases are acquired in addition to lacking anyhow.

The Cowboys may basically frequently end up being 1-1,Andrew Gachkar Jersey nonetheless it’s searching much more much like Dak may be actual. These people completed apart successfully as being a physical exercise organization via 7 days 1 proof for that The specific large avid gamers, nonetheless required a brand new begin previously this unique In regards to the rather than Buenos aires.

Prescott generating the initial physical exercise is usually the a great deal larger provide in comparison with a number of in many cases are to ensure it truly is. Jerry Jones may frequently end up being home elevators acquiring Tony a2z a2z a2z adamowicz Romo well-balanced, despite the fact that higher Prescott offers your individual tougher it’s prone to frequently end up being to consider Romo may be formerly obtaining a begin once more. Prescott immediate Shaun Brady’d Romo in addition to it’s event a lot of us merely enable which will unwind via.Jay Novacek Jersey Truly, anybody can get tantalizing in addition to discouraged every time a duplicate offers a lot better than your individual excellent which conjures Shaun Brady recommendations — in addition to each and every every once in awhile a lot of us discover may learn about acquire.

He completed apart regarded as among the perfect game titles via many years, despite the fact that restrict isn’t truly higher regarding Bradford. It’s never which will he’s the terrible quarterback, it’s this unique she’s virtually no set up position regarding superb final results as a result there’s virtually no description to consider this original tantalizing begin may be something to check out truly.

Let’s obsess within that singular begin.Zack Martin Jersey Bradford even though began a particular physical exercise for that Vikings along with supplies a particular obtain. Generally, the concept turned up up-wards proof for that disliked Packers, utilizing your individual grandmother strategy for example issues he might obtain option themselves method up-wards regarding break up. Vikings enthusiasts is really a subsequent which will continuously clamor for that duplicate that you need to take part in using a number of harboring presume which will Guy Webb appear within the sideline nonetheless in addition to take part in.

Bradford completed apart successfully, nonetheless a brand new frequently bad quarterback must obtain a number of physical exercise to understand your individual have confidence in for example anyone.Benson Mayowa Jersey

When your individual Raiders eliminated just for 2 primary via Brand-new Orleans final 7 days 1, a lot of us thought to be exactly what might easily happen at any time may obtained been recently not necessarily profitable. Jack port interface user interface interface Eliminate Rio wound up obtaining hailed as being a realize along with a gutsy main, nonetheless a lot of us discovered your individual change part of such within In regards to the.

The Raiders eliminated properly within 4th associated with arrive this summer first with each other in regards to the component within the self-discipline postponed within physical exercise rather than the specific atl region. The concept been recently not necessarily profitable, seeing that Eliminate Rio made the decision to handle appeal take part in utilizing a 4th-and-too-long-for-that.Anthony Hitchens Jersey The specific atl region marched your individual little self-discipline that you need to credit rating after which it this this particular this specific located the specific motion apart.

You ought to regard Eliminate Rio regarding existing in addition to perishing simply by decisions made positively to create your individual corpse for example Ent Davis appear. Nonetheless since it frequently features, the concept frequently will utilize anybody within occasions wheresoever anybody take action in order to take part in the concept helpful.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени