Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Playoff Options

NFL playoff options:

AFC Eastern

Miami Dolphins – May clinch AFC Eastern department having a earn along with a Brand new Britain reduction or even connect; or perhaps a connect along with a Brand new Britain reduction. May clinch playoff place having a earn as well as a good Indiana reduction; or perhaps a earn along with a Colorado reduction or even connect along with a North park reduction or even connect.

AFC North

Pittsburgh Steelers – May clinch AFC Northern department having a earn or even connect; or even when the Cleveland-Baltimore online game leads to the connect.C.J. Mosley Jersey

AFC West

Oakland Raiders – May clinch AFC Western department having a earn or even connect along with a North park reduction. May clinch playoff place having a earn along with a reduction through possibly Ohio, Brand new Britain,Carl Davis Jerseys Tn or even Indiana.

AFC South

Tennessee Titans – May clinch AFC Southern department having a earn as well as a good Indiana reduction. May clinch the playoff place having a earn.Ronnie Stanley Jerseys

Indianapolis Colts – May clinch playoff place having a earn along with a Ohio reduction or even connect; or perhaps a earn along with a Brand new Britain reduction or even connect; or perhaps a earn along with a Colorado reduction or even connect.

NFC East

Philadelphia Eagles – Possess clinched NFC Eastern name. May clinch home-field benefit through the playoffs having a earn along with a Eco-friendly These types of reduction along with a Tampa These types of reduction.http://www.ravensprofansclub.com/terrell-suggs-jersey-c-2880.html May clinch the first-round l8rs having a earn as well as whether Eco-friendly These types of or even Tampa These types of reduction.

NFC North

Green These types of Packers – Possess clinched NFC Northern department name

NFC South

Tampa These types of Buccaneers – Possess clinched playoff berth. May clinch NFC Southern department having a earn or even connect; or perhaps a Brand new Orleans reduction or even connect.C.J. Mosley Jerseys May clinch the first-round l8rs having a earn along with a Eco-friendly These types of reduction.

New Orleans New orleans saints – May clinch playoff berth having a earn along with a NEW YORK Titans reduction or even connect; or perhaps a earn as well as a good Atl reduction; or perhaps a connect along with a NEW YORK Titans reduction.

Atlanta Falcons – May clinch playoff berth having a earn along with a NEW YORK Titans reduction or even connect; or perhaps a connect along with a NEW YORK Titans reduction.

NFC West

San Francisco 49ers – Possess clinched NFC Western department name.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени