Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

NCAA Men’s Division ALL OF US basketball team

, regimen in addition to results

(Regional seeding inside parentheses)

(All events EDT)

First Round

March 19

At Dayton, Ohio

(16) Ny A&T 73, (16) Independence 72

(11) Road. Mary’s 67, (11) Middle Tn 54

March 20

At Dayton, Ohio

(16) David Madison 68, (16) Extended Island-Brooklyn 55

(13) La Salle 80, (13) Boise Situation 71

Second Round

March 21

At Auburn Slopes, Mich.

Midwest Region

(3) Mich Situation 65, (14) Valparaiso 54

(6) Memphis 50 4, (11) Road. Mary’s (Calif. ) 52

South Region

(4) Mich 71, (13) The southern area of Dakota Situation 56

(5) Veterans administration Planet 88, Akron 42

At Lexington, Ky.

Midwest Region

(1) Louisville 70 9,D’Joun Smith Jersey (16) Ny A&T 48

(8) Company Situation 84, Missouri 72

East Region

(6) Servant 68, (11) Bucknell 56

(3) Marquette 50 9, (14) Davidson 58

At Salt Water City

West Region

(9) Wichita Situation 73, (8) Pittsburgh 55

(1) Gonzaga 60 4, (16) The southern part of 58

(6) Arizona eighty, (11) Belmont 64

(14) Harvard 68, (3) Completely new South usa 62

At San Jose, Calif.

Midwest Region

(4) Road. Louis 60 4, (13) Completely new South usa Situation 44

(12) Or even 68, (5) Okla Situation 55

South Region

(12) California 60 4, (5) Nevada-Las Vegas 61

(4) Syracuse eighty, (13) Montana 34

March 22

At Kansas City, Mo.

South Region

(8) Ny 80, (9) Villanova 71

(1) Kansas 60 4, (16) American Kentucky 57

West Region

(12) Mississippi 57,Winston Guy Jersey (5) Wisconsin 46

(13) La Salle 63, (4) Kansas Situation 61

At Dayton, Ohio

East Region

(9) Temple 70 6, (8) Ny Situation 72

(1) Indy 83, (16) David Madison 62

West Region

(2) Kansas Situation 92, (15) Iona 70

(10) Iowa Situation 70 6, (7) Notre Dame 58

At Austin texas tx, Texas

South Region

(3) California 70 9, (14) Northwestern Situation 47

(11) Mn 83, (6) UCLA 63

East Region

(7) Their state associated with the state of illinois 57, (10) Company 49

(2) Kansas (Fla. ) 80, (15) Off-shore 49

At Philadelphia

Midwest Region

(2) Battle this away 73, (15) Albany 61

(7) Creighton 67, (10) Cincinnati 63

South Region

(15) California Seaside Shoreline 80, (2) Georgetown 68

(7) Hillcrest Situation 70, (10) Okla 55

Third round

March 23

At Auburn Slopes, Mich.

South Region

(4) Mich 80,Henry Anderson Jersey (5) Veterans administration Planet 53

Midwest Region

(3) Mich Situation 70, (6) Memphis 48

At Lexington, Ky.

Midwest Region

(1) Louisville 82, (8) Company Situation 56

East Region

(3) Marquette 74, (6) Servant 72

At Salt Water City

West Region

(9) Wichita Situation 70 6, (1) Gonzaga 70

(6) Arizona 74, (14) Harvard 51

At San Jose, Calif.

Midwest Region

(12) Or even 74, (4) Road. Louis 57

East Region

(4) Syracuse 66, (12) California 60

March 24

At Dayton, Ohio

West Region

(2) Kansas Situation 80, (10) Iowa Situation 75

East Region

(1) Indy 50 8, (9) Temple 52

At Austin texas tx, Texas

South Region

(3) California 80, (11) Mn 64

East Region

(2) Kansas (Fla. ) 63,Vontae Davis Jersey (7) Their state associated with the state of illinois 59

At Kansas City, Mo.

South Region

(1) Kansas 70, (8) Ny 58

West Region

(13) La Salle 70 6, (12) Mississippi 74

At Philadelphia

Midwest Region

(2) Battle this away 66, (7) Creighton 50

South Region

(15) California Seaside Shoreline eighty, (7) Hillcrest Situation 71

Regional semifinals

March 28

East Region through Washington

(3) Marquette 71, (2) Kansas (Fla. ) 61

(4) Syracuse 60 1, (1) Indy 50

West Region through Los Angeles

(2) Kansas Situation 73, (6) Arizona 70

(9) Wichita Situation 70 2, (13) La Salle 58

March 29

Mideast Nearby through Indianapolis

(1) Louisville 70 7, (12) Or even 69

(2) Battle this away 71, (3) Mich Situation 61

South Nearby through Arlington, Texas

(4) Mich 87, (1) Kansas eighty-five (OT)

(3) California 60 2, (15) California Seaside Shoreline 50

Regional finals

March 30

East Region championship

At Washington

(4) Syracuse fifty-five, (3) Marquette 39

West Region championship

At Los Angeles

(9) Wichita Situation 70, (2) Kansas Situation 66

March 31

South Region championship

At Arlington,Darius Butler Jersey Texas

(4) Mich 70 9, (3) California 59

Midwest Region championship

At Indianapolis

(1) Louisville eighty-five, (2) Battle this away 63

Final Four

April 6

At Atlanta

(1) Louisville 70 2, (9) Wichita Situation 68

(4) Mich 60 1, (4) Syracuse 56

Championship

April 8

At Atlanta

(10 Louisville 82, (4) Mich 76

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени