Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

New york city Plane: a few Individuals that are looking every single child leap back again 2017

Not very will end up being forecasted out of your New york city Plane within 2017. There’s absolutely nothing drastically wrong your own. Plane fans realize the specific personnel is going to be rebuilding, mostly in the setup, as well as that’s the specific smart means to fix begin the technique concerning transforming regarding any kind of personnel by which suffered using a terrible 5-11 technique last year.

The likelihood of battling to obtain a playoff berth within the AFC appear to be slim right now however by which doesn’t symbolize the specific nearing season seriously isn’t a substantial just one.Bryce Petty Jersey Group Eco-friendly should contained in that they’re targeted within the correct program and a lot of individuals need to have strong bounce-back campaigns not to merely assistance Clean York’s likelihood of lucrative but additionally every single child assistance their unique jobs.

The 2017 UNITED STATES FOOTBAL season is crucial every single child a number of Plane particularly. This sort of quartet have to show they are able to achieve success designers even though specific win-loss record might not really reflection any kind of playoff rivalling conditional when the airborne grime as well as dirt at some time occupies home round the nearing season.

Let’s need a much better look at such a number of individuals who’ve considerably every single child show dance:

The 24-year out-of-date restricted summary is going to be halted for the preliminary a few video games using the nearing season due to their DUI felony police arrest last year even though with the Tampa Clean Buccaneers. The specific Plane stated your dog regarding waivers following Tampa Clean launched your dog prior Drop as well as Seferian-Jenkins “rewarded” their clean team by simply preserving basically 10 receptions concerning 110 yards absolutely no touchdowns within far better video games. By using restricted summary Jordan Leggett,Darron Lee Jersey any kind of fifth-round setup choose this year, you’ll have stress regarding Seferian-Jenkins to create or maybe Leggett may quickly total your dog round the level chart as well as or even graph.

The College concerning Ca products is actually evidently utilizing techniques to regenerate their work. Prior to Professional Sports activities Talk about, Seferian-Jenkins offers lost twenty-five pounds as well as stopped consuming regarding The month of january. twenty one years of age.Eric Decker Jersey They attended restore by utilizing a good outpatient routine a number of evenings every week. The specific 6-6, 258-pounder appears truly recommitted every single child transforming their sports activities work plus much more particularly, their residing regarding.

This could be a essential season concerning Seferian-Jenkins. Leggett may be nipping along with their high heel shoes along with the Plane anxiously need to get a number of development out of your restricted summary location.Joe Klecko Jersey Such amounts are often well-known odds are – in the last couple of a few intervals (32 games), Jets tight concludes have discovered any kind of wonderful general concerning 26 techniques. Precisely what an excellent stress.

By just about all amounts, it would appear that Seferian-Jenkins is going to be investing a lot period every single child exceed the specific big anticipations which are incorporated with just like a second-round setup choice (in 2014 as well as Tampa Bay). It’s most likely not one every single child soon because of the fact their Plane work may be precisely at risk within 2017.Dee Milliner Jersey

The 30-year-old experienced considerable stereo suffered using a season every single child ignore within 2016 – they loved in only several video games due to awesome as well as glenohumeral combined mishaps. Individuals mishaps required off-season surgery so the concern preparing into the 12 months is going to be fairly simple – is going to be Decker completely renewed as well as, if so, precisely how prosperous can certainly they turn out to be within the many years forward?

The College concerning Mn products remains actively playing OTA’s so far even though wearing any kind of non-contact clothing, each and every Rotoworld.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени