Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

New york Mets’ Jeurys Familia jailed on home assault price

New You’ll be able to Mets All-Star closer to Jeurys Familia have been jailed formerly this specific seven days about the home assault price, in line with the issue posted inside town as well as region court docket inside Fortification Protection, DEB. CAPITAL T.

Familia most probably brought on „bodily difficulties with regard to another“ inside an occasion inside a Fortification Protection condominium previously Friday morning hours.Jerry Rice Jersey

In line with the issue, a great accuser within in whose name have been redacted continuous the actual damage for the torso and also a bruise for the proper cheek.

Place of work Tony a2z a2z Pickens mentioned inside the declaration he or she „found most likely bring about to consider that home assault skilled occurred. „

Police force looked after instantly the particular occasion inside Fortification Protection through 2: twenty-two the actual. erina.Jerry Rice Jersey subsequent obtaining telephone calls of a problem. Depending on launched evaluations, Familia existence inside Fortification Protection along with his partner, Bianca, in addition to their very own 1-year-old young man.Joe Staley Jersey

Familia have been named Jeurys FARRENEHEIT. Mojica inside the law enforcement police arrest declaration – the particular FARRENEHEIT placement regarding Familia.

The particular Mets acknowledged knowledge of the particular problems.

„The concern have been sent to the eye in addition to we are looking at the issue, in .Joe Montana Jersey the particular Mets mentioned in the assertion.

Coincidentally, Familia is really displayed within a fresh advertisement advertising campaign to help quit home assault. The particular advertising campaign is really supported with the Countrywide Coalition In the direction of Home Assault in addition to Familia is really displayed as well as New york Yankees boss Might Girardi as well as other Completely new York-area existing in addition to prior sportsmen.

Familia,Ray-Ray Armstrong Jersey twenty-eight, maintained the actual career-best fifty-one game titles for your Mets this season. Their own advertising campaign completed about the sour bear in mind anytime she or he provided within the essential three-run homer to be able to San Francisco’s Conor Gillaspie inside the Countrywide Class wild-card video game.

Familia come up just like a standout inside 2014 in addition to started to be Completely new York’s closer to the following 12 several weeks. He is 100 occupation helps you to save – 94 coming formerly couple of years.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени