Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

New york Plane: May EVERY SINGLE CHILD. LARGE CAPITAL T. Howard By way of Without any. 6 Inside 2017 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Create?

The New york Plane have a high quality select inside the initial round inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Create. Might these folks purchase to utilize this unique on limited complete EVERY SINGLE CHILD. LARGE CAPITAL T. Howard?

With the particular 2017 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Create just a couple occasions apart right now, when the New york Plane take full advantage of their own initial -ound option (sixth overall) on limited complete EVERY SINGLE CHILD. LARGE CAPITAL T.Bruce Carter Jersey Howard while using scenario from the situation linked to the condition associated with the state of alabama? This is a outstanding top quality select combined with the Plane have a number of needs given that they recuperate their own roster. Might these folks purchase to think about Howard, because of the fact talented because of the fact he is, that filled with the particular create?

I launched last a month that Good deal Eco-friendly ought to create previously Clemson quarterback DeShaun Watson inside the initial round. Nonetheless, anytime he is recently been selected at the moment, ought to Howard grow to be their own select? Let’s value this specific a lot more very carefully.

The Prattville,Steve McLendon Jersey ENT close by is really globally thought to be the most effective limited lead to this excellent year’s create. He is 6-6, 251 pounds that’s the specific matchup head aches along with his combination of sizing, speed together with sports activities capacity. Howard may also be a strong blocker that’s acknowledged regarding outstanding plan handle together with route-running. He would grow to be an excellent protection duvet for every team employing a vibrant quarterback — the specific group like the Plane.

Despite acquiring below included in the particular run-heavy offense in the scenario from the situation linked to the condition associated with the state of alabama, Howard are actually making use of their finest inside the greatest game titles. Inside 2016 these people are actually known as Uncomfortable MVP inside the Nation broad Championship Game against Clemson employing a five-reception, 208-yard, two acquiring virtuoso usefulness.Leonard Williams Jersey By using this year’s title doubt when using the Tigers, Howard deliver nearly all receivers in addition to 106 back yards on four attracts and a score. There is really small they cannot perform.

Howard may sluggish in the actual carry on along with two every once in awhile consequently they could improve that part of their unique video gaming. He is the whole stock up, even though, together with turned up greater enhance by means of Charlie Campbell related to Walt Football:

Sounds exceptional, proper? Properly, certainly not fast.

The last limited complete getting drafted close to sixth inside the initial round are actually Vernon Davis inside the Such region 49ers inside 2006.Julian Howsare Jersey That was previously. This excellent would have been a fantastic select which Plane, even though a great 1. Limited complete is usually a wasteland regarding New york for several weeks right now. In addition to a large amount of options in order to fill in regards to the roster, might these folks purchase to pick fairly restricted limited complete that complete in the really preliminary round? THE MAJORITY OF US scenario without any.

As appealing because of the fact choosing the Howard will likely be, the particular Plane possess to be able to concentrate on the specific areas related to need initial — quarterback (Watson), cornerback (Marshon Lattimore) along with security (Jamal Adams/Malik Hooker) come to mind immediately. The particular Without any.Jarvis Jenkins Jersey 6 overall select is really pretty too rich for every limited complete, the particular limited complete because of the fact talented because of the fact Howard.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени