Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Next Railroad Correspondence Criticizes Orlando, fl Metropolis about Safety

The Next Railroad, New york FC’s established proponents party, can send out any correspondence for the Orlando, fl Metropolis golf club and also Key Little league Baseball criticizing the particular staff regarding lax safety the proponents party mentioned set touring NYCFC proponents in peril.

The correspondence, received simply by Empire regarding Baseball, tends to make simply no primary mention of the particular postgame occurrence in which triggered the particular busts regarding a few Fresh Yorkers. http://www.redsoxteamonline.com/pablo-sandoval-jersey-c-6673/ It can criticize Orlando, fl Metropolis regarding declining to offer satisfactory defense regarding NYCFC proponents while they have been leaving behind the particular team’s fresh ground and also jogging straight down Cathedral Avenue. The particular correspondence claims in which Orlando, fl Metropolis followers got seat tickets inside the NYCFC apart part, have been permitted to get into the particular part to be able to primary mistreatment with NYCFC followers demanding a single person in NYC’s top business office to eliminate Orlando, fl Metropolis proponents.

In any follow-up meeting, any spokesman for your Next Railroad wouldn’t normally validate or perhaps not allow perhaps the a few have been associates with the party. David Price Jersey As an alternative, the particular party mentioned it absolutely was providing the particular correspondence for almost all NYCFC proponents which visited to be able to Orlando, fl. The particular spokesman mentioned even though the party will not condone assault, the particular situations in which took place following your match up have been due to the particular limited actions applied in which set the particular followers in peril.

The Next Railroad mentioned in which several followers have become vowing never to vacation once more for almost any apart complements as a result of safety worries. The particular proponents party incurred in which Orlando, fl Metropolis directed the particular apart proponents by way of a lover zoom used beyond your ground and also by means of traces regarding Orlando, http://www.redsoxofficialshopper.com/jimmie-foxx-jersey-c-7549/ fl Metropolis followers to be able to get into the particular ground getting the 2 teams touching the other person. When in the ground, the next Railroad mentioned simply a couple of safety representatives have been put in the particular part no line regarding stream car seats has been utilized to independent their particular part coming from other followers. In which, they will mentioned, generated make contact with among equally units regarding followers and also the usage of homophobic slurs and also dangers regarding assault accessed in the direction of the particular NYCFC touring proponents.

The Next Railroad will be “demanding” equally golf clubs offer an the reason why the particular practices applied on the Orlando, fl Metropolis Ground set the associates in peril. http://www.redsoxplayershop.com/johnny-pesky-jersey-c-7648.xhtml Additionally it is “demanding” NYCFC offer promises in which touring proponents are usually safeguarded inside the the long run. In addition, it wants Orlando, fl Metropolis to be able to apply “meaningful reforms” to guarantee the basic safety regarding touring proponents money for hard times.

Felix Vazquez, one of many a few Fresh Yorkers caught, has been arraigned last night over a demand regarding irritated battery power over a police police officer inside the first-degree, combating a great police officer together with assault inside the third-degree, Craig Kimbrel Jersey combating a great police officer with out assault and also disorderly perform. Vazquez can confront greater than thirty five decades inside penitentiary when guilty about almost all fees.

NYCFC mentioned it really is performing an inside study regarding Sunday’s activities although Orlando, fl Metropolis transferred to be able to media fees around the a few men and women caught. YOUR LOCAL MLS provides but to go back EoS’ asks for regarding feedback. NYCFC can enjoy with Orlando, fl Metropolis about May well 21 years old. The particular correspondence will be published under.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени