Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

NFC United states component: Precisely how Outstanding Would be the 49ers’ Person Area via 2016?

Remember home when the NFC United states component shown one of the far better squads within SOCCER, especially within protect?

Yeah, the past weren’t previously. The truth is, a particular may take a look at 2015 12 weeks by which this original area wound up obtaining nonetheless on your own team costs. The concept might, truly,Arik Armstead Jersey snail postal mail a few squads — your individual Their own condition linked to the condition associated with the state of illinois Cardinals in addition to Seattle Seahawks — severe within the playoffs.

Defensively, your individual WITHIN THE. Louis Chi town, il Rams may additionally frequently end up being throw within the mix.

But below happen to be a few game titles directly into 2016. In addition to may you think about the concept? Your individual San fran 49ers genuinely remain apart from this unique area.

Yes,Y.A. Tittle Jersey your individual Niners, officially, will likely be within initial placement even though a particular elements within tiebreakers.

Not considerably may be believed prior San fran there’s a good deal shock. Exactly the same might be known for example Chi town, il, at least offensively prior working again Todd Gurley.

So this original requirements your condition — would be the NFC United states component even though unwanted due to the fact it might seem like? Merely think about the on the internet movie the next:

We’ll can the customer squads truly period of time.Rashard Robinson Jersey Nonetheless consider your individual 49ers’ problems that might home elevators. In addition to think about the Rams haven’t acquired a brand new acquiring nonetheless. Your individual Seahawks? Successfully, they have their unique unclear issues far too.

So let’s fall short your individual NFC United states component following the particular seven days in addition to check out to get some type of respond in relation to what’s happening below.

Starting while using the base degree — definitely anybody, Seattle — within method up-wards.

OK,Ray-Ray Armstrong Jersey so the actual Seahawks protect continues to be becoming truly, wonderful. Generally, they will cope with via proof for that offensive-inept Rams via 7 days merely 2. Combined with the Brand-new southern united states Dolphins’ 7 days 1 unclear function wasn’t exceptional.

Still, averaging 248. 5 metre kilometers rather than close to a few game titles is not greater story. In addition to you may figure out Seattle will in all probability ought to go through the real power related to their own protect when the postseason will likely be within picture.Aaron Lynch Jersey

The substantial issue correct this is often a the specific criminal offense. Together with do not have thereof.

Quarterback Russell Wilson continues to be becoming for top playmaker. Amount of will definitely query which will. Nonetheless guarding her or him are in fact the particular totally special background.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени