Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Nj Gov. Bob Christie announces presidential marketing campaign

LIVINGSTON, D. T., 06 thirty (UPI) – Nj Gov. Bob Christie officially introduced Wednesday he may look for the actual Republican nomination with regard to leader within 2016 since the fourteenth GOP prospect.

„I ‘m right now prepared to battle for that individuals, inch Christie stated within their statement talk. „I ‘m very pleased in order to declare my personal candidacy for that Republican nomination for that obama administration from the United states. „

The governor introduced their candidacy in a town-hall-style occasion within their alma mater, Livingston Senior high school within Livingston, D. T.

Christie ties the actual presidential competition being an underdog whenever he or she had been as soon as seen as an frontrunner. He or she had been regarded as among previous Boston Gov. Mitt Romney’s best rivals for that GOP nomination within the 2012 presidential selection, however Christie made the decision not really the actual key in the actual competition.

After Romney dropped in order to Leader Barack Obama,Stephen Curry Jerseys traditional experts had been currently environment the actual phase with regard to Christie in order to type in 2016, a situation additional confirmed following Christie continued in order to earn the resounding reelection because governor within 2013 with increased compared to sixty % from the ballots.

But Christie’s ability may be reduce brief through politics scandals as well as reduced authorization rankings.

The „bridgegate“ scandal apparently triggered Christie’s authorization rankings in order to kitchen sink in order to a few of the cheapest amounts actually within Nj, along with 1 Fairleigh Dickinson poll discovering just 30 % of individuals thinking he is carrying out a great work.

The scandal erupted following it had been found within earlier 2014 which a number of Christie’s previous helps invented the visitors quickly pull about the George Wa Link within Sept 2013 in order to discipline an area Democrat gran that declined in order to recommend Christie’s reelection marketing campaign.

Although Christie never already been billed within the scandal as well as he’s usually declared he or she in no way understood from the plan till it had been found, the actual scandal undermined Christie’s politics position as well as presidential goals.

Christie additionally required flack through their own celebration following getting as well as to thank Leader Obama with regard to their reaction as well as help initiatives following Storm Exotic hit Ny as well as Nj prior to the presidential selection within 2012. Critics stated Christie permitted Obama to appear positively in order to voters.

„If you believe at this time WE provide a darn regarding presidential national politics, then you definitely have no idea me personally, inch Christie stated inside a Sibel Information job interview, saying the actual condition through the organic catastrophe is actually much more essential compared to national politics.Sam Mills Jerseys

He had been after that snubbed in the 2013 Traditional Politics Motion Meeting several weeks following Storm Exotic and also the politics backlash, however he or she reappeared within the meetings 2014 as well as 2015.

Even Christie’s intense attitude is actually each bringing in in order to followers associated with their „Telling This Enjoy it Is“ design as well as marketing campaign mantra, as well as repelling in order to critics, who’ve indicated him or her like a bully.

Despite the actual scandals as well as backlash, Christie may be in a position to discover achievement associated with their plan like a Republican governor inside a mostly Democratic Nj.

Among the actual packed area associated with Republican presidential hopefuls, Christie is actually mid-table within poll averages along with 4 %, based on Actual Obvious National politics.

Christie ties a broad area associated with rivals for that Republican nomination; fourteen complete.

Former Sarasota Gov. Jeb Rose bush, Sc Sen.Paul Soliai Jerseys Lindsey Graham, Louisiana Gov. Bobby Jindal, previous Tx Gov. Ron Perry, previous Ny Gov. George Pataki, previous Pa Sen. Ron Santorum, neurosurgeon Doctor. Bill Carson, Tx Sen. Ted Jones, previous HEWLETT PACKARD BOSS Carly Fiorina,Greg Olsen Jersey previous The state of arkansas Gov. Paul Huckabee, Kentucky Sen. Rand John, Sarasota Sen. Marco Rubio as well as property tycoon as well as actuality TELEVISION celebrity Jesse Trump possess introduced strategies.

For the actual Democratic nomination, previous Assistant associated with Condition Hillary Clinton, Vermont Sen. Bernie Sanders, previous Rhode Isle Gov. Lincoln subsequently Chafee as well as previous Annapolis Gov. Martin O’Malley have been in the actual operating.

.Shaq Thompson Jerseys

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени