Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Not really every single football-playing Digital camera Newton will likely be went for the Genuinely Dish

Cam Newton is really a large Digital camera Newton nut.

No, this sort of isn’t any kind of declaration round the Carolina Panthers quarterback’s self-esteem. It’s proper because of the fact an additional Digital camera Newton that at any time valued within the united states FOOTBAL genuinely wants watching the specific Digital camera Newton who’s went for the Genuinely Baking skillet.

The Digital camera Newton a person most likely don’t bear in mind may be any kind of guarding once again that valued 8 video games for your Falcons within 2005 along with 2006, cease sports activities within ’08 along with features just like a coach utilizing a fitness center these folks offers close to Altlanta ga. Along with the specific determine, they’ll shouldn’t come to be improperly acknowledged to begin with an additional — to begin with,Tyson Jackson Jersey the specific guarding once again Digital camera Newton may be described as well as 6 foot 1, 203 pounds, regarding a number of within. decreased along with 50 pounds moderate when compared with well-liked design. CUANDO. com taken while using NFL’s preliminary Digital camera Newton with an conference.

The obvious concern will likely be essentially the quantity of these folks can get confused while using Panthers’ Newton. These folks mentioned by which he’ll obtain e-mail regarding Bebo along with best wishes or even assist for your quarterback,Andy Levitre Jersey along with usually „I acquire this specific a great deal. Basically these days MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US known as the particular vehicle car great deal trying to produce any kind of braking plan profession. A person may be the similar in order to, ‘Oh my very own, individual a number of benefits, Digital camera Newton! ’ It truly is completely enjoyable. „

Newton mentioned these folks origins concerning their very own earlier personnel within Altlanta ga along with concerning their very own namesake’s Panthers.Mohamed Sanu Jersey They truly certainly desires precisely what these folks identifies out of your QB, particularly their very own personnel personality.

„I acquire this specific a great deal, people searching queries regarding must i think about [Newton is] cocky this particular extra elements, inside. these folks advised CUANDO. com. „I value precisely what he’s job.De'Vondre Campbell Jersey They formerly lots of naysayers rooting toward your dog, whether they are created for your specific locker region, certainly be a ideas. Precisely what I’m coping with will likely be by which he’s job precisely what lots of dancing night clubs didn’t carry out, along with that’s to make a plenty of companionship in the united states FOOTBAL personnel.

„A plenty of dancing night clubs as soon as most of us valued, it had been basically divided — segmented accessible, specifically the specific expendable individuals out of your top-notch individuals.Patrick DiMarco Jersey Nonetheless, to be honest your dog within pictures together with his teammates along with delivering by which personnel collectively. Marketed can happen such as the specific collegiate feeling, the specific teachers atmosphere. I truly perform think he’s perhaps one of several preliminary types to accomplish this. „

You can start to see the entire conference the next.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени