Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Not surprisingly this particular Jones Mathews fumble won’t tend to be some kind of fumble at all

Not surprisingly this particular Jones Mathews fumble won’t tend to be some kind of fumble at all

Doug Pederson requirements this particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY to determine the linen associated with image about the Philadelphia Eagles‘ main reduction in summer time period. To say this particular information or even phone calls had been becoming only one sided is possibly the understatement. This particular Eagles had been becoming disciplined grow older fourteen circumstances just for the whole associated with 111 grass whilst Detroit Elephants get rid of seventeen grass having a few fee costs. Expert Pederson combined with the Eagles aren’t obtaining this particular present associated with moaning. Lots of people just desire this particular class organization to assist think about something lots of people essentially usually have experienced skipped along with Thursday.

According to assist NATIONWIDE SOCCER CATEGORY guidelines, whenever a fumbled football highlites the annoying risk taker who’ve nearly every element of his / her body beyond variety, this particular wrongdoing consequently could keep individual about the football. Utilizing the Ryan Mathews fumble, this particular reps evaluated this particular participate in to see whether or not which obtained occurred, as well as these people mistakenly brought which no annoying risk taker carressed this particular football getting nearly every element of his / her body becoming beyond variety.Carson Wentz Jersey

When Pederson evaluated this particular documented debate along with Sunday, he or she recognized this football essentially carried out touch primary Jerr Kelce who appeared to be in certain calculate beyond variety. Obtained which been this particular common sense, individual may are also came back to assist Philadelphia. As an alternative, this particular Elephants had been becoming accepted when using the football, as well as these people informed her by way of driving a vehicle this particular football reduce this particular topic, placement individually within area to assist finish this particular go-ahead topic objective.
div. apply-now. utilize design.Brandon Graham Jersey deliver. apply-now-submit-1: are situated background-color: #b9b9b9! essential;

Pederson, along with her very own textual content, indicated it wasn’t the real reason behind this particular Eagles’ burning up. “That was not the reason the majority of us get rid of the knowledge. The majority of us can’t ugg this particular football in position. ” Enthusiasts could possibly consider concern, nevertheless, a number of enthusiasts about the Eagles utilized the larger high quality element of Sunday night along with web 2 . 0.Ron Brooks Jersey 0 moaning round the job that the reps carried out.

The Eagles aren’t looking for restitution. Lots of people merely would like to ensure this particular class values this particular instance, along with Expert Pederson wants to accomplish his / her element to ensure for example which doesn’t take place at some point quickly.

This record really proven upward along with

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени