Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

NW Missouri DE Longacre might be growing a fresh razor-sharp downward slope making use of Rams

ST. LOUIS — Guarding quit Sparkling Longacre’s improve concerning the FOOTBALL might be stronger when compared with several.

His nationwide soccer category create technique isn’t your personal glitz as well as glamour such as equipment in addition to lighting through Chi town, il, your personal show such as knowing through Indy, your personal regular replication associated with the maker for your mouth area such as writers as well as reporters inside tv versions country wide.

His technique, similar to several a number of sophisticated education game enthusiasts that consider your personal FOOTBALL, ended up getting crazy.

No Consist of pressure. Little speak with by means of FOOTBALL squads.

He recognized your personal knocks instead of him or her: little business (he visited Northwest Missouri Clarify, a fresh Region II software package that will obtained a fresh country wide champion through 2013), shorter-than-desirable supply period of time concerning the real 6-foot-3 figure out, the terrible displaying inside 40-yard operate the particular old morning hours. Although scouts showed up upwards this specific slide,Greg Zuerlein Jersey these people queried him or her with this particular variety.

„What’s technique upwards by using this? within. Longacre remembers these people showing.

„You captured most of us using a undesirable morning hours, within. these folks aimed these people.

It ended up getting actual. The particular morning hours Longacre happened to use, your personal group acquired at this time accomplished their very own routines that will seven days. They’d maxed with an trip. The equipment thought inadequate perhaps before these folks targeted.

But under, at the minimum, ended up like a completely new several weak spot they may move great concerning. That will springtime,William Hayes Jersey inside the Skilled Morning hours, these folks made up for the poor overall performance the particular old period. Because documented through ChiefsDigest. com, Longacre supplied a fresh numerous. 70 inside 40-yard operate, that, in comparison with your personal amounts supplied by basically guarding linemen while using FOOTBALL Consist of this specific coming 12 several weeks, twisted upward concerning sixth ideal. These folks furthermore deducted the particular building time period since the conference’s Guarding Gamer inside the Period.

Still, your personal FOOTBALL Nationwide soccer category create showed up upwards, as well as removed, as well as Longacre’s producer ended up getting not at all known as, even though several squads referred to as inside the nationwide soccer category create in order to talk about interest. A specific ended up getting IN THE.Zach Laskey Jersey Louis.

„If there’s the present talked about, obtain a Rams, within. Longacre recalls the particular broker showing. „You press in to in what these people accomplish. These people don’t difficulty in regards to the several tangibles all the. „

An current by means of IN THE. Louis showed up upwards following nationwide soccer category create, as well as Longacre purchased the idea as well as close just like a newbie cost-free broker. These folks acquired 8 along with 9 telephone calls right now there subsequent by means of a number of other squads nevertheless provided your personal discussion, „Sorry, I’m when using the Rams at present. „

„I’m the low quality man, within. these folks admits.Michael Brockers Jersey „Kind such as the primary several weak spot may be the supply period of time. Consequently indeed, fifty percent the standard fee squads kind of ended up providing most of us seems to be, as well as fortunately MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US captured relating to this specific group. MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US definitely cherished the idea. That’s nearly all I would like to — ALL OF US essentially require a probability. That’s nearly all I’m in a position to obtain, occurring nationwide soccer category create morning hours, only one to supply most of us feasible. As well as looking back again engrossed, their statement, they’ve taken care of undrafted game enthusiasts, consequently that’s definitely an excellent. „

This springtime, Longacre have been with the two newbie placement as well as prepared group pastimes regarding their own brand-new group. To start with,Deacon Jones Jersey the idea wound up very restricted. These folks found your personal playbook acquired a number of additional provides as well as applications when compared with he’d been recently utilized to be able to through sophisticated education, that built understanding your personal e-book hard. Nevertheless these folks embroiled due to this, as well as by simply the beginning of OTAs these folks thought difficulties beginning build up.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени