Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ny Islanders Steve Tavares Reaffirms Their Allegiance

The objective for that Ny Islanders this year would be to enhance upon final year’s 2nd circular leave in the Stanley Mug playoffs. As well as chief Steve Tavares may have a large state upon set up Islanders fulfill which objective.

So instead of concentrate on the brand new You are able to Islanders as well as Group North america, that he’s symbolizing in the Globe Mug associated with Handbags within Toronto, Tavares gets queries regarding their agreement.Josh Bailey Jersey

In a good job interview prior to the planet Mug associated with Handbags Tavares had been requested through the Toronto Sunlight in the event that he or she recognized the reason why Torontonians desired him or her in order to put on the actual azure as well as whitened walnut leaf.

“I believe it’s certainly the character from the animal, ” he or she stated. “Toronto’s an excellent handbags town — certainly I’m through presently there — and so i was raised close to this, I realize this.Christopher Gibson Jersey A person learn how to anticipate this. ” had been Tavares’ solution.

The query had been presented to create this appear to be the safe strategy from knowing the actual longings as well as wishes of the marketplace to determine it’s personal putting on their own jacket. Honestly, WE have it.Casey Cizikas Jersey Exactly what marketplace doesn’t wish to accept its, particularly when they’re because gifted because Tavares?

But the actual demon is within the facts right here. Will this particular query actually have to be requested? Absolutely no.Nikolay Kulemin Jersey Could it be simple to request? completely. Tavares is within Toronto in order to signify their delivery country.

But Tavares handled the actual query very well. Dealing with this particular understanding with regard to Leafs enthusiasts predicament,Nick Leddy Jersey however completely rejecting their own progress. Once again.

We’re nearly beginning to have a pity party with regard to Toronto. Exactly how frequently will you request within the expectations he does not remember exactly what he or she stated previously, or simply provides into your own marketing?

We just about all understand the meaning with regard to madness, duplicating some thing time-and-again anticipating various outcomes. It would appear that Toronto didn’t remember.

This post initially made an appearance upon

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени