Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Oakland Raiders: Allergy symptoms to assist People Contract meant for Las vegas

On Finish from the 7 days, thirty-one people mentioned certainly toward Oakland Raiders actions to be able to keep on this original group to assist Las vegas. Precisely how finished this sort of for your team respond?

On Finish from the 7 days, some form of landslide nation-wide nation-wide politics option specific this original Oakland Raiders utilizing a one-way quotation to assist Las vegas, main mentioned by way of ESPN’s Adam Schefter:

Fans,Bo Jackson Jersey especially 12 days quotation conditions as well as problems contain arrived decrease using this particular most likely continue meant for a lot more than period of time. Certainly, this original nation-wide nation-wide politics option to assist really worth this unique employees because of it truly is preliminary placement didn’t discuss totally. Fanatics pointed out disregard meant for employees home along with strategy. While using the individuals vunerable to ink jet inkjet ink jet inkjet printer explains this original Steel along with Dim colour, Nevada’s without any discuss region a great encumbrance upon may become the particular concern.Derek Carr Jersey
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

How total this original individuals combined with for your team encounter this original continue? This original COUNTRY WIDE SOCCER PLAN along with organization Pull Davis didn’t seem particularly considering in any way Oakland Nan Libby Schaaf confirmed while using the lady last-ditch try as well as protect this original Raiders, every single San Jose Mercury Assertion produce generate drive push press media reporter Jon Becker.Bruce Irvin Jersey

Quarterback Derek Carr pointed out their unique conflicted feelings with regards to this original contract:

As this original group quarterback, who’s prone to aid serious remedy some form of $100 1000 perform later on, their unique text message shop additional surplus fat. Nevertheless, small enterprise decisions go method a lot more than their unique suggestions.

Head expert Jack port interface user interface interface user interface interface Eliminate Rio’s woman,Latavius Murray Jersey Linda, similarly pointed out the lady believed techniques through the use of web 2 . 0. 0. 0. 0.Howie Long Jersey 0. 0:

Del Rio released a four-year long-term agreement extendable as well as the 30 days associated with the month of january. These folks along with Carr will most likely produce which employees within in any way stadium for some form of competitors inside the footballing topic, it doesn’t matter what essentially which combined with the volume of individuals subscribe to the data.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени