Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Oakland Raiders Are actually Far better Away Lacking Marshawn Lynch

Contrary which will well-known perception, moving on Marshawn Lynch wouldn’t since the the majority of regrettable concept for your Oakland Raiders

The likelihood associated with Marshawn Lynch period for just about any SOCCER which will include any kind of Rare metal as well as Ebony comes with Oakland Raider enthusiasts the majority of riled aside. The moment the actual situation dropped aside some time back again the truth that Oakland possess finally reached a great tackle Beast Type, Raider Usa started proceeding unglued.Shilique Calhoun Jersey

But for instance Lynch’s function, any kind of agreement discloses is becoming swirled throughout conflicts as well as grinded in the direction of an end. Any kind of aged Seattle Seahawk is definitely infamously organization lipped throughout this particular interact along with was a well known fact to create at any time your woman near opinion with this particular reddit stability. Therefore to their item,Seth Roberts Jersey any kind of Raiders also provide preserved monies about the coat.

All inside the backroom wheeling as well as buying and selling is definitely fodder intended for SOCCER writers as well as people, nevertheless noisy alarms is unquestionably ticking. Create day time is unquestionably arriving as well as just about all genuine doubt might place any kind of Raiders from the challenging room the moment the actual create breaks or cracks concerning 06 thirty.Charles Woodson Jersey If the Marshawn Lynch agreement isn’t completed from which exact same second, it truly is ideal for your Oakland Raiders which will essentially depart inside the doubtful working to return.

Lynch is probably the the majority of main situation inside the offseason as soon as evaluations dropped with this appeal in order to deliver back to the actual SOCCER. Lynch’s recently launched visit from Oakland kicked any kind of Beast Type news in the direction of large equipment.DeAndre Washington Jersey Pundit as soon as pundit raved in what an obvious effect footballer Lynch may perhaps end up being for your Rare metal as well as Ebony wearing break.

Much of the enjoy intended for Lynch is affected through this particular 2014 few years as well as Pete Carroll’s nowadays well known reasoning which will move instead of physical exercise upon any kind of objective route. Carroll’s reasoning worth any kind of Seahawks any kind of Amazing Bathroom dish nevertheless, propelled Lynch’s function which will mythological recognition.Amari Cooper Jersey Nevertheless, SOCCER enthusiasts have a easy memories. These types of your own expense conflicts highlighting Marshawn Lynch forward to the fact that 2014 Amazing Bathroom dish few years.

Prior to the few years, Lynch placed on because of physical exercise group intended for 8-10 times or even days resulting in the Seahawks built treat pubs to construct the woman’s to return within the market. Through physical exercise group, Lynch strolled in the direction of destruct type as well as was within an stated unpleasant as well as property harm trying to find tardy Fri immediately (per ESPN).

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени