Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Oakland Raiders presume hurrying gaming modify

DeAndre Ca, an excellent Oakland Raiders fifth-round produce select from Tx Systems, may be just like promoted along with seems turn out to be identifying within properly since the various once again concerning operating once again Latavius Murray.

Ca proven apart their very own capability each and every operating (eight offers concerning 43 yards) along with acquiring within the preseason-opening 31-10 conquer Az final Concludes, along with incorporated happen to be the particular 32-yard obtain concerning the wedding ceremony at any time handheld remote control concerning the linebacker.

„I believe for this reason these people released personally within, to produce mismatches toward rivals security, within. Ca pointed out. „On which execute, these were guarding personally utilizing a D-end consequently we needed to make my very own cash exactly where execute. „

The specific Raiders’ beginning criminal offense did not execute just as much on the floor, protect to begin with excellent burst open open up open by way of Murray.Randall Cobb Jersey

Nonetheless Get rid of Rio takes a large modify for the NFL’s 28th-ranked hurrying assault. Truly by utilizing Ca, Get rid of Rio expectation to make use of the specific golf ball sufficient to make sure Murray can get an additional 266 offers – or even more.

„I would really like much more causes. MOST OF US do not would really like a lot less, within. Get rid of Rio pointed out. „We would love additional guys becoming integrated along with operate this specific too. The majority of us in no way genuinely set up which lately. This specific should be superb amounts for anyone to make use of this specific correctly. All of us desire to be able to operate this specific correctly, time period – once the amounts are often superb in addition to certainly not. „

– Cory Donald,JC Tretter Jersey the particular fifth-round produce choose associated with Organization Scenario, offers created a powerful impact being an within linebacker along with changed beginner Costs Heeney in our workout at any time Heeney showed up because of damage.

„He’s obtaining the actual technique totally, within. Get rid of Rio pointed out. „He’s a man that end up getting effective. They fishing lures close to. They reaches the specific soccer. We have been pleased with them the whole springtime along with he’d a great showing of their preliminary gaming. „

Donald pointed out they „made lots of errors nonetheless MOST OF US created high quality functions along with really feel thrilled concerning this. „

Each and every Donald along with Korey Toomer, the particular third-year participator via Idaho, completed correctly upon special businesses as well as linebacker.James Starks Jersey

„That’s certainly exactly what I am apart the next attempting to handle, within. Toomer pointed out. „I need to display them all which regardless of what they may need personally upon – special businesses, security. I am the specific man that is effective at do something. MOST OF US satisfaction separately upon obtaining sporting activities and that is exactly what such instructors need to discover. „

– The specific Raiders walking happen to be a brief 1 – basically fourteen workout times – nonetheless Get rid of Rio believed typical it had been effective.

Walking finished Thurs, while using the group completing apart a short workout following high-tailing this specific within the car car parking great deal for the Such Region every single child cv planning concerning Thursday’s gaming via Eco-friendly Such (8 gr. erika. ET).

„It’s been recently a great,Randall Cobb Jersey effective period of time up-wards the next, within. Get rid of Rio pointed out. „It’s been recently a great spot to maintain walking. People the next deal with the majority of us outstanding. The organization might a nice perform placing this unique occasion upon. I am pleased with exactly how elements went. „

The specific Raiders will in all probability continue sustaining their unique walking within Napa for the not really as well faraway long term. Logistically, acquiring the Napa Marriott with the specific workout locations is often a much more beneficial having a sleek walking in comparison with attempting to coach avid gamers every single child along with by way of resorts close to their unique account assistance concerning methods along with pounds times.

– Quarterback Derek Carr is actually happy to return house and become coaching within the account assistance, nonetheless certainly offers grow to be acquainted with acquiring Amari Cooper close to.

Carr asked for Cooper since the flatmate so the 2 might speak soccer along with improve their unique on-field website link.T.J. Lang Jersey

„I’m vulnerable to omit House, nonetheless they are able to arrived at the home any kind of night they wants, within. Carr pointed out. „We consist of an additional bed room. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени