Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Observe since Mary Brady’s Very Pan shirt will be ripped off from your Patriots locker area

By today you’ve possibly observed in which Mary Brady’s ripped off Very Pan LI shirt has been within South america right after it absolutely was obtained by way of a person in the particular global mass media. The particular account received also crazier any time it absolutely was found that Brady’s shirt coming from Very Pan XLIX has been furthermore identified, as well as the identical person has been considered to took Von Miller’s products coming from previous year’s video game.

On Tuesday’s show regarding “Undisputed, ” MONK Sporting activities AMERICAN FOOTBAL Insider The writer Glazer joined up with the particular present to talk about safety video with the person inside the locker area.Chris Long Jersey This individual came into using a carrier about his / her glenohumeral joint yet still left together with one more beneath his / her provide, which can be considered to have got covered Brady’s shirt.

“He will be half a dozen folks powering Costs Belichick, jogging inside prior to other mass media, ” Glazer mentioned.Dion Lewis Jersey “This video clip aided, it absolutely was area of the study for your FBI and also regulators coming from South america and also AMERICAN FOOTBAL safety. ”

“And you then notice your pet go out together with one thing beneath his / her provide. The particular shirt was at in which african american carrier beneath his / her provide. ”

As you can view,Tre Jackson Jersey the person will be jogging out from the locker area with 10: 20 r. meters. CT. The sport concluded with about 9: 45 CT, this means Brady’s shirt has been obtained merely a 50 percent hour or so following your bottom line regarding Very Pan LI.Rob Ninkovich Jersey

Photos with the a couple of Brady jerseys have been furthermore introduced about Thursday.

The shirt needs to be back Brady’s control inside the not-so-distant upcoming. This individual thanked regulators about Friday night time in the assertion, declaring this individual expectation to produce one thing excellent result from that.

“I feel content my own jerseys coming from SB forty nine and also SB 51 have recently been restored,Rob Gronkowski Jersey and also I must give thanks to every one of the police organizations required, ” Brady mentioned, by means of his / her realtor Put on Yee. “I realize they will worked well tough with this circumstance — and it’s also quite definitely treasured. With any luck , once i have the jerseys again I could help make one thing extremely optimistic result from this kind of knowledge. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени