Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Online game Evening Detroit Red-colored Wings through Calgary Fire

Detroit Red-colored Wings (25-26-10) through Calgary Fireplace (34-26-4), 7 grams. erina. MT, TV: Sportsnet Traditional western, stereo system: Sportsnet 960 The particular Enthusiast

The real Fireplace enter Friday’s video game obtaining obtained 5 game titles in the remove — 2-1 (OT) inside the Los angeles Nobleman on Feb. twenty-eight, 3-1 inside the Carolina Hurricanes on Feb.Wayne Gretzky Jersey 26, 4-2 inside the California Panthers on Feb. twenty-four, 3-2 inside the Tampa These kinds of Extremely on Feb. 12 in addition to 6-5 (OT) inside the Nashville Possible potential predators. It absolutely was an incredibly profitable February for your Fireplace, which travelled 9-2-1 for your thirty days — 6-1-1 on the road. The particular Red-colored Wings bucked the particular design related to organizations shedding using their personal NHLPA-mandated l8rs seven days,Jordan Eberle Jersey beating the particular Vancouver Canucks 3-2 inside overtime on Friday.

That In order to view

Fire: Micheal Ferland

To convey that Ferland is really utilizing a occupation 12 several weeks is surely an understatement. Together with 12 goals in addition to 7 helps inside 60 game titles, for example 5 goals in the last 5 game titles, the sport is really coming easy to her or him. The particular 24-year-old is really certain in addition to she or he needs to be, especially about the selection together with LW Ashton Gaudreau in addition to DEB Sean Monahan. He’s whacking,Ryan Nugent-Hopkins Jersey he’s failures, in addition to he’s generating space regarding their own linemates although producing works. Plus it isn’t really the particular post-season nevertheless.

Red-colored Wings: Henrik Zetterberg

From thirty-six years old, ’ Z’ nonetheless provides the required steps to be able to guide within the NHL level. Simply no, grasp within the NHL level. The longer term Hallway related to Famer in addition to Detroit main is really about the four-game phase score capability using a goal in addition to 6 helps inside their last four game titles.Connor McDavid Jersey The particular people statesman in the group is really long-lasting a tough time period while using fixing Red-colored Wings nevertheless remains made the decision to become head. THE goody to see, in addition to right now there aren’t prone to become much more options to see her or him.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени