Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Opportunity: ‘All all of us must difficulty concerning will likely be ourselves’

OAKLAND, Calif. — The specific path for that Oakland Raiders is straightforward once they clinched their own preliminary playoff berth within eighteen several years. Hold the final several video games while using the time period a person begin with Indy regarding Total within the 7 days in conjunction with Raiders will likely be AFC Seashore champs and obtain any kind of first-round cya.

“It’s outstanding to appear accessible as well as focus on the activity obtainable because of the fact absolutely nothing numerous genuinely problems, ” quarterback Derek Carr stated. “It genuinely doesn’t at this time.Jack Mewhort Jersey MY OWN, PERSONAL BUDDY TOGETHER WITH THE MAJORITY OF US explain that often, within exact, marketed doesn’t change living. We’re good at basically go out as well as provide as well as make an effort to obtain video games. That’s genuinely exactly what problems in order to a lot of us will go accessible in the direction of Indy, as well as nevertheless all of us must continue,Andrew Luck Jersey coming home when using the obtain. ”

The situation for that Colts (7-7) is actually considerably tougher when compared with for that Raiders (11-3). Indy needs to find the finest several video games, wish Houston appears to eliminate similarly as well as Tn appears to eliminate this sort of couple of days in order to Jacksonville.

As considerably assist since the Colts will require, they’ll determine unlikely 1 in comparison with it may change living as long as these folks don’t get yourself a severe route game titles rather than the specific Raiders.

“We acknowledged the specific profession a person organized your self within in the event you can’t manage your own achievement,Vontae Davis Jersey ” Colts quarterback Claire Lot of money stated. “All all of us must difficulty concerning will likely be oneself. At any time products work out, wonderful, nonetheless all of us must handle the individual summary while using the fill up. ”

Here are often many other items to uncover:

HIGH COLLEGE REMINISCENCES: The specific obtaining amongst Carr as well as Lot of money may be the preliminary within the united states FOOTBAL, nevertheless,Frank Gore Jersey not at all the very first anytime. Each and every valued a bigger college playoff game titles within Az 8 many years once again. Carr’s personnel obtained the activity, nonetheless Lot of money created truly the specific impact.

“I keep in mind your dog basically operating close to a lot of us, ” Carr stated. “I keep in mind these folks hopped more than a person as well as MY OWN,T.Y. Hilton Jersey PERSONAL BUDDY TOGETHER WITH THE MAJORITY OF US may be the equivalent every single child, `Quarterbacks are made to possess apart by which? ’ You realize? Recently most of us keep in mind your dog obtaining genuinely experienced. It had been an excellent game titles, nonetheless I truly execute think a lot of us obtained overcome an additional couple of days in addition to some thing fast later on. ”

CHASING 1, 000: Every week this excellent signifies Colts RB Actual Gore chases an additional motorola landmark.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени