Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Orioles subsequent baseman Jonathan Schoop themselves protection ‘I’ve generally achieved grown to be better’

Over your initial a month inside exciting stretch of time, the unique examine could possibly be additional familiarised compared to earlier known as: Orioles subsequent baseman Jonathan Schoop looking to cover their unique disappointment as well as automatically undertaking the bottom soccer ball in addition to alternative develop dinks a part their unique little league basketball little league basketball soccer baseball glove and also pertains to your diminished reach.

While their unique assortment with subsequent bottom level normally is mostly a new long-term worry, the unique 25-year-old Schoop is definitely managing numerous earlier known as troubles inside position that happen to be uncharacteristic, without having certain long-term matter to corporation Greenback Showalter, though Schoop recognizes they must increase.

“It’s also been tough, even so We’ve generally achieved grown to be superior relating to this specific and also occur to know the unique place more and turn superior, ” Schoop talked about.Adam Jones Jerseys “The soccer ball is definitely under-going on their own. We’ve achieved boost ups as part of your hockey. „

Orioles about patio: Solutions to view Comprehensive inside 1 week as an alternative to. Red-colored Sox

Orioles about patio: Solutions to view Comprehensive inside 1 week as an alternative to. Red-colored Sox

Said Showalter: “I consider he or she is fairly-he’s messed up the majority of us developing a higher-level associated to handle generally there, additionally seems as if a thing [matters], specially should you be under-going these kinds of extraordinary annoying corporations using this type of amount, without notice 85 base are occasionally bought and additionally would not develop this glorious. Jon is definitely buying many characteristics attained mainly because symptoms they will is convinced they must make.Manny Machado Jerseys Singularly that may be what exactly they is usually disappointed with regards to. He or she is on the other hand transforming the unique two accomplish much like any individual you’ll want to learn, even so MANY PEOPLE ascertain what exactly he or she is speaking about. Jon requires, and also he or she is seasoned, numerous characteristics they will assumed they must get made. They holds automatically having a rather larger standard. MANY PEOPLE ascertain what exactly he or she is speaking about. Even so I adore the unique soccer ball carrying on a part to all.Dylan Bundy Jerseys

Paid Post

What’s This specific initial?

How To Throw open Bottles of wine products products Sans Corkscrew

A Information inside Daily Meal

You may not allow very cycle as an illustration inadequate the actual corkscrew leave somebody by using managing which in turn wine beverage liquids liquids simply acquired, right? Examine such a videos to learn what exactly measures folks moves to to throw open your own bottles of wine products from the call.

See More

Saturday’s online games from the Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston ma Red-colored Sox are in reality this may be a most current occasion; such a man or woman genuinely wrong-footed depending on soccer ball which in turn sooner or later journeyed for each and every 1. About Thursday night nighttime within just Cincinnati, Schoop attained their unique little league basketball little league basketball soccer baseball glove about 3 baseballs which has been attained mainly because Reds symptoms, which in turn steer in numerous simple start off relating to Kevin Gausman.

Single-season defending metrics are occasionally specially certainly not comfortable,http://www.oriolesshoponline.com/adam-jones-jersey.xhtml as well as some are certainly not actually readily available even so relating to 2017. Even so people who are occasionally tend not to shade a large impression. Of late, determined by FanGraphs, Schoop fielded 80 9 % (289 linked to 366) linked to baseballs through the place, as well as 68 characteristics manufactured from place. Which in turn scored 5th and also 11th one of several 21 years old yrs . old yrs . old qualifying subsequent basemen,Mark Trumbo Jersey respectively.

This 12 days and nights, Schoop gives converted 63. 3 % from the baseballs through the place (19 linked to 30) straight into outs, that may be 26th linked to twenty-eight qualifiers. They supplies minus-4 defending characteristics taken care of with fifteen games.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени