Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Orioles’ Truthful Davis with their own friend in order to pal in addition to University related to Annapolis Children’s Middle

On every single day Truthful Davis reaches Baltimore regarding their unique team physical in order to sign their unique club-record contract inside The month of january, these people produced a great impromptu journey to visit the particular sick Orioles enthusiast within the University related to Annapolis Children’s Middle that night.

The visit didn’t contain the spotlight that Davis’ produce conference occasions afterwards may because of the fact these people officially authorized the specific seven-year, $161 1000 provide to remain inside Baltimore.Jonathan Schoop Jersey Nevertheless it organised the particular inspiration within the extra hyperlink when using the middle.

In identifying to remain when using the Orioles long-term, Davis with their own friend, Jill,Chris Davis Jersey needed into account these people wished to create in regards to the making community involvement inside Baltimore.

„A big selection from the particular visited the option that people [didn’t want] to go to somewhere else together with kind of start more than,“ Davis stated. „We skilled plenty of companies that people triggered formerly the following that people genuinely wished to still make use of together with many of us genuinely didn’t have to start more than somewhere else.http://www.oriolesteamfanshop.com/chris-tillman-jersey.jsp

„We skilled for example we would top quality roots produced the following, nevertheless many of us wished to carry on. Subsequent many of us made the decision towards the particular contract together with recognized that people are actually susceptible to end up being the following for that not necessarily too distant long-term, that people wished to genuinely region oneself obtainable together with perform precisely what we are effective at within the city.Darren O’Day Jersey

Chris together with Jill Davis launched their own newest function by way of Thursday night morning’s annual Orioles holiday perform – in which the real team this year situated 80 children who had been merely essentially previously dealt with within the UMCH-starting their own brand-new link when using the middle.

„For Truthful together with Jill getting incorporated genuinely offers many of us a lot more standing simply because they perform this sort of amazing components in your neighborhood together with they may amazing components with regards to the region,“ stated Vicki Tepper, website link instructor related to pediatrics within the University related to Annapolis University related to Medicine.http://www.oriolesteamfanshop.com/mark-trumbo-jersey.jsp „So these folks may pressure many of us as well as that link preferably supply a lot more concentrate on the particular life-saving execute many of us perform every single day.“

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени