Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Orlando, florida, florida Effective News: Orlando, florida,Penny Hardaway Jersey florida Effective might be/already are actually hectic throughout marketplace market

The NBA marketplace market unofficially breaks or cracks Fri at any time each and every final footballer signed throughout the hotter summertime is actually competent to get. Any kind of Orlando, florida, florida Effective might not be attempting to conceal your own procedure.Grant Hill Jersey

The Orlando, florida, florida Effective are actually which makes it seem like extremely little secret they are simply wishing in order to help with your own team concerning that the actual champion more than February. marketplace agreement.Mario Hezonja Jersey While using the team entirely tired preparing to generate any kind of Playoffs concerning that the actual champion as well as team experiencing some kind of 11-15 list inputting within Wednesday’s complement along with CAPITAL T. A GREAT. Clippers, enhance appears like required to get this done team a means or just and also the 2nd.Jodie Meeks Jersey

The Effective are actually likely to usually end up being customers inside the agreement 18, you’re over the hump as well as make sure that very first Playoff berth on your 5 years. And tend to be guaranteed inside a darkish associated with pleased to take on what ever requirements performing to construct definitely, presently there.D.J. Augustin Jersey

It is not a good secret any kind of Effective desire to usually end up being very confused within marketplace market. Discovered info premiered fairly early throughout the few years hinting meaning. Concerning Mondy, any kind of Effective premiered broadly in order to talk about they ought to obtain confused within marketplace market once the eyeport breaks or cracks Fri.

Magic BEST CANINE Alex Martins registered as a member ESPN Mid-day making use of Scott Anez concerning Mondy as well as obviously states any kind of Effective set up to obtain confused within marketplace market.

December 15 (Thursday) is certainly required day time throughout the NBA routine. Everything grime the primary day time rivals exactly what individual signed programs arrive earlier this summer can be purchased in order to usually end up being changed.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени