Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Other poultry experience about three power-play ambitions for you to win around Canucks

ANAHEIM, Calif. (AP) Your Anaheim Other poultry ended up lost over only numerous harmed avid gamers at first in the time. His or her electrical power participate in ended up almost lack of, way too.

Not in Thurs night nighttime.

Ranked next-to-last inside NHL throughout power-play productivity, your Other poultry won about three ambitions while using gentleman advantages for you to take a new four-game sacrificing talent which has a 4-1 win in the Vancouver Canucks.

It’s been recently a good loose time waiting for each of our electrical power participate in for you to waken, inch instructor Randy Carlyle explained. Today many of us ended up additional identified to acquire pucks rear along with acquired your puck provided to websites. Many of us ended up additional fierce, many of us ended up hungrier to the puck.

We should package that will and look after the idea even as we move forward. inch

The Other poultry got won merely a few power-play ambitions most time a pair of in your house until eventually Thurs night nighttime.

Jakob Silfverberg won double throughout 30 a few moments first inside 3 rd interval, along with the 1st target ended up being another pertaining to Anaheim for the electrical power participate in. It turned out your second-fastest set of two ambitions by simply one particular gamer throughout franchise’s record.

I’ve been recently experiencing greater along with greater, inch Silfverberg explained. I have been previously obtaining a number of possibilities, hardly receiving the puck throughout.

That ended up being a major one particular for individuals today. Many of us essential this as being a crew. inch

The Canucks got gained six to eight with their very last seven online games, nevertheless immediately after cracking open your credit rating in Sven Baertschi’s picture inside 1st interval, these folks were outskated all of those other means.

We acquired might know about well deserved, inch instructor Travis Natural explained. Many of us just weren’t a great baseball crew today, along with MY SPOUSE AND I didn’t explained a large number of periods this coming year. inch

The Other poultry commenced copy goalie Jones Cooper, who had previously been rarely screened pertaining to most of the night time. Over the 1st a pair of times, Vancouver got only 11 photographs in target.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени