Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Out of work claims jump to be able to 9-year greater

WASHINGTON, 03. 4 (UPI) – The particular Function Department on Thursday night mentioned that completely new claims regarding situation lack of employment benefits through the seven days completed Sept. 20 9 climbed via 71, 000 with a seasonally altered annual cost 528,Morgan Moses Jersey 000 – the best level inside 9 several years.

Economists on Wall space Street have been looking forward to first-time claims to improve via 16, 000 through the seven days.

The improve inside claims have been the best level simply because 539, 000 have been recorded through the seven days completed Come july 1st 25,DeSean Jackson Jersey 1992.

The newest improve have been a result of the particular Sept. 11 terrorist attacks inside New york in addition to California in addition to due to merely to be able to layoffs inside the airline travel, journey as well as leisure time as well as other travel-related businesses, the us government organization mentioned.David Bruton Jr. Jersey

The Function Department furthermore recorded the particular four-week moving standard related to claims, thought to be an even more reliable indication because it eliminates week-to-week diversities, blossom to be able to 453, 500 via 424, 000 each week formerly.Su’a Cravens Jersey

The declaration shown the whole amount of people obtaining out of work benefits blossom via 133, 000 to be able to 3. 410 thousand via 3. 277 thousand each week formerly.

The lack of employment cost regarding workers together with lack of employment insurance policy blossom to be able to 2.Trent Murphy Jersey 7 % via 2. 6 %.

The portion indicates people filing benefits just like a part in the work force perhaps eligible for these kinds of benefits.

The Function Department furthermore mentioned that 39 states in addition to places recorded an increase inside completely new claims through the seven days completed Sept. twenty-two, although 14 recorded the actual reduce.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени