Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Pacers in the brink in reestablishing – in cases where Steve Western opts over

Last seven days, it was subsequently recorded which will Indy Pacers forth Steve Western would most likely be a 100 % free solution and even sink his particular get preference designed for then months. Though simply because Robert Kravitz in WTHR. com experiences, that Pacers are adamant they may have learned very little this type of item as a result of Western and his particular illustration.Jeff Teague Jersey

The deadline day designed for Western to add his particular preference is definitely the caress in night time at Tuesday, and even every suggestions be which he the reality is go over. Incase one do the job inside of the presumption which will Western probably will not once again then months, then simply Indy can be putting in various relatively unstable land. With the duration in only a couple of years,Thaddeus Young Jersey that power team would have no longer as a result of tournament competitor to help you reestablishing lottery power team.

And West’s reduction is definitely the finger nail in this particular coffin, Kravitz blogs:

„Unless you have been with this in mind power team for the ordinary and semi-regular structure, it’s not necessary to fully understand West’s task given that the team’s understood grown-up – that based mostly, sentimental Buddha towards the power team.Aaron Brooks Jersey Once gentlemen behaved together and behaved over, Western is truth be told there to cling many people the reason for ones own routines. She or he is an important professionals seasoned pro, some man just who entirely known the right way to result as a result of case study. Very little,Joseph Young Jersey she or he will not be the exact same poker player she or he is once she or he turned out to be the ideal 100 % free solution signee with the franchise’s restrained free-agent past, though she or he always awarded that Pacers nearly 12 elements and even some rebounds together with a increased resistive IQ. „

The saddest area? Which will type seasoned authority is without a doubt tremendous because a power team gets an important re-establish. You’ll find it complicated to help you require a great seasoned to help you hang in there after the debts stack up and even extra fat odds within a call.Rodney Stuckey Jersey Though a great locker living room company could actually help vibrant online players which are actually on tanking events really know what it signifies as being a competent and even the correct way as being a victorious.

Maybe that Pacers can be best, and even Western hasn’t already elected over, and even you will discover always any chances then months. Some people obviously more desirable expectation as a result. While not Western, it’s a power team which will gets a great part in reverse – and even develops into an important power team neglecting the nation’s commander.

(h/t WTHR)

Photo Credit standing: Honest Victores/USA AT PRESENT Sports

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени