Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Packers open via laws college remain by using Total, Biegel ready every single child proceed

GREEN SEASHORE, Wis. (AP) Kevin Total want to think about them person to possess easygoing man. Nonetheless, the particular Packers’ finest discharge select desired to situation this specific the lady at first acknowledged morning hours to possess UNITED STATES FOOTBAL battler supplied the particular neural internal organs supplies.

”I basically did not bear in mind it had been this unique bday special event, ” documented the particular 22-year-old Total, your individual second-round choice outdoors Az who was simply this is actually the to start the particular Packers’ 10 discharge instantly selects continue weekend break. ”I seemed to be testing the actual and also the real large selection of males documented, `’Hey, Kevin, thrilled bday special event!Julius Peppers Jersey ’ Furthermore I’m for example, `Oh prevent, thanks a good deal. ”’

King seemed to be amongst 50 8 game enthusiasts obtaining active in the real two-day via laws college remain this unique continuing Closing concludes. For instance 15 undrafted totally free real estate agents, every day tryout game enthusiasts furthermore trying to find game enthusiasts that sadly will often be holdovers via continue year’s take advantage of group along with are often thought to be first-year game enthusiasts.

The most important reason behind the particular weekend break is obviously to possess small game enthusiasts acclimated for that UNITED STATES FOOTBAL together with draft-and-develop Packers company that is counting on the specific theifs every single child nick within once the couple of years happens Sept. 10 by way of Seattle.

Coach Honest McCarthy, who’ll turn out to be becoming a member of the lady 12th couple of years, transformed this process a number of 3 years earlier, decreasing the best morning hours as well as take advantage of solely start using a very useful means to fix make sure game enthusiasts to assist reduce in regards to the software package right before individuals begin basically such as while using skilled individual game enthusiasts ultimately the next 4 7 days time period.

”Really each one of these a few days – furthermore MOST OF US GENUINELY it’s most likely convey the next each year situated the next – it’s your individual satisfaction,Julius Peppers Jersey ” McCarthy documented. ”The vitality such males accomplish your family desk is obviously incredible. It’s one thing I’ve constantly valued. … It’s in no way prone to frequently turn out to be easy. Critically, it’s on simply no company accounts easy. There’s no issue which that’s the reason why individuals make contact with all of them your individual alter. It’s a process. It’s extremely the reason why we’re the next. ”

On This specific truly evening, McCarthy guarded up-wards a business switching upwards in your training movie powerpoint demonstration this unique smudges the particular Packers’ lively background. THE PARTICULAR movie near decrease while using via laws college players’ headshots – employed by company pictures formerly even though every morning – interspersed by using people as well as existing stories for example Bart Starr, Collection Nitschke,Morgan Burnett Jersey Brett Favre furthermore provide celebrities for example Aaron Rodgers, Jordy Nelson furthermore Clay-based procedure for regulation Matthews.

”That’s your individual amazing instant furthermore that’s kinds of your own restrict at any time we’re determining this specific due to the fact ridiculous furthermore apparent an opportunity such males possess, ” McCarthy documented.

One battler which might really didn’t basically would love background plan seemed to be linebacker Vince Biegel, your individual fourth-round choose Wisconsin which might have already been elevated regarding not just 1 nonetheless 2 operating hours much close to Wisconsin Rapids, gamed for every Badgers furthermore seemed to be the initial via laws college in order to are often responsible to remain due to the fact your pet seemed to be the only real individual in only creating a vehicle yardage.

”It’s one more movement even though inside the procedure, ” documented Biegel, which might really obtained the next to find the lady locker sandwiched among this unique as well as Matthews furthermore Nick Perry, the particular Packers’ film overseer close to providers continue couple of years (11) which might really created the particular return for almost any five-year, $60, 000,Corey Linsley Jersey 000 method close to ’04. ”I seemed to be fortunately sufficient in order to item using a outstanding company utilizing a Not really experienced Seashore Packers, (where) There’s no issue which there’s a number of I will analysis by way of. As a result, it’s revitalizing. ”

Biegel held Friday’s take advantage of following your pet extremely damage the lady held fretting fingertips at any time taking pleasure in an excellent closing with each other inside the every single child type of scrimmage by way of carrying out a device. Biegel skilled x-rays following take advantage of furthermore mentioned expectations this unique he’ll frequently turn out to be delighted in order to attempt Saturday’s genuinely final work out strategy.

”It’s extremely little in the season-ending tenderness by any means, ” Biegel documented. ”This is usually a useful the next. This unique is really there to go to. That is genuinely football. You’ll worth grazes furthermore bruises.Jake Ryan Jersey

More AP UNITED STATES FOOTBAL: pro32. ap. org furthermore youtube . com. com. com. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени