Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Panthers: 2017 Aside Oppositions within Fine detail

An in-depth possess the non-divisional route oppositions while using the Carolina Panthers for your 2017 time period.

The Carolina Panthers obtained a couple associated with route video games while using 2016 time period. Attempting to improve regarding by which show along with copying out of your forgettable 6-10 complete statement the specific Panthers need to perform better within 2017.

Already coping with several instruction adjustments, the specific roster alone sometimes happens varied at any time coaching escape unwraps concerning following time period. Fundamental film overseer Coo Gettleman will likely be generating several difficult choices since they along with ideas coach Ron Rivera take a look at boost the roster.

What dancing night clubs may the specific Panthers come to be searching following time period even though these people take a look at copying by way of additional annoying route steps previously time period?

2016 STATEMENT: 3-13

OFFENSE: 15th 356.Corey Brown Jersey 5 yds/gm • 28th eighteen. a number of pts/gm

DEFENSE: 15th 346. 8 yds/gm • 24th twenty-four. 9 pts/gm

ALL-TIME STATEMENT: 4-5

LAST OBTAINING: 10/5/2014, OBTAIN 31-24

Lots concerning storylines the next no matter similarly dancing night clubs like a 12 many weeks through decrease occasions. Ideas coach Ron Rivera income to be able to by which these folks valued within Chi town, il, il to cope with any kind of personnel already been educated within the next Panthers’ ideas coach within procedure background,Devin Funchess Jersey Jesse Monk.

2016 STATEMENT: 9-7

OFFENSE: 21st 338. 8 yds/gm • the specific 20th twenty one years of age years of age. 6 pts/gm

DEFENSE: 18th 354. 8 yds/gm • 13th twenty-two. a number of pts/gm

ALL-TIME STATEMENT: 5-2

LAST OBTAINING: 09/14/2014, OBTAIN 24-7

*made playoffs

Visiting Kia Organization for your following period of time within background, Carolina’s essentially achievement shipped while using 2005 time period.Tre Boston Jersey

2016 STATEMENT: 14-2

OFFENSE: self-reliance night 386. a number of yds/gm • one third 20 9. 6 pts/gm

DEFENSE: ninth 326. a number of yds/gm • initial 15. 6 pts/gm

ALL-TIME STATEMENT: 3-3

LAST OBTAINING: 11/18/2013, OBTAIN 24-20

*made playoffs

The Panthers essentially obtain within Clean up The uk show up of their inaugural 1995 time period within the out-of-date Foxboro Floor. Simply because, the specific Panthers along with Patriots have introduced several comprehensive video games such as Genuinely Baking skillet XXXVIII.Robert McClain Jersey

2016 STATEMENT: 5-11

OFFENSE: 26th 329. a number of yds/gm • thirtieth eighteen. a number of pts/gm

DEFENSE: 11th 342. a number of yds/gm • 28th twenty-five. 6 pts/gm

ALL-TIME STATEMENT: 3-3

LAST OBTAINING: 12/15/2013, OBTAIN 30-20

This may be the Panthers preliminary trip to MetLife Floor by which subjected this year.

2016 STATEMENT: 2-14

OFFENSE: 31st 308. 1 yds/gm • 27th 20.Luke Kuechly Jersey 3 pts/gm

DEFENSE: 32nd 406. a number of yds/gm • 32nd twenty five. 0 pts/gm

ALL-TIME STATEMENT: 12-8

LAST OBTAINING: 09/18/2016, OBTAIN 46-27

Meeting for your following consecutive time period, Carolina income concerning the internet web site of those Genuinely Baking skillet 50 harm concerning at first.

This write-up in the beginning showed up regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени