Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Panthers explain beginner RB McCaffrey’s UNITED STATES FOOTBAL bloodline ‘huge’ edge

CHARLOTTE, WITHIN. CHEMICAL SUBSTANCE. (AP) Orlando, florida McCaffrey may be merely a few years. aged whenever their dad out-of-date out of your UNITED STATES FOOTBAL utilizing a recognized 13-year professional work as being a considerable stereo.

But even though they doesn’t keep in mind Man erectile dysfunction McCaffrey lucrative several Really Meals – just one with the 49ers in addition to a handful of with the Broncos – the specific Panthers’ beginner pointed out developing a dad taking pleasure in within the small category could make his / her personal proceed for that UNITED STATES FOOTBAL greatly less complicated.

”It’s an enormous advantage dealing with choose their mind continuously,Cam Newton Jersey ” McCaffrey pointed out. ”He remains in the superb, the specific damaging along with the uncomfortable. My personal kids is completely, really close as well as I like your dog. ”

McCaffrey obtained the specific business concerning their preliminary UNITED STATES FOOTBAL instruction Concludes, regarding 12 hours following putting your own personal in order to their beginner offer with the Panthers, that selected your dog Virtually no.Luke Kuechly Jersey 8 complete. McCaffrey dropped brief period of time showing the specific athleticism by which sanctioned your dog every single child break Craig Sanders’ NCAA record concerning all-purpose yards within the season.

He zipped in the unique scrimmage as well as discovered progresses the actual stomach within the thoroughly clean, sleek motion right before transforming quickly the. Their cutbacks happen to be well-defined as well as particular. Obviously, there is obviously virtually no protection as well as individuals put on trousers instead of components as well as helmets, however McCaffrey’s speed rapidly had been position available.Greg Olsen Jersey

The Panthers wish to make use of your dog as being a multi-purpose threat obtained from the specific backfield, within the slot machine game as well as regarding punt income, although utilizing stress concerning quarterback Digital camera Newton as well as most likely generating mismatches concerning additional guarding.

While 5-foot-10, 202-pound McCaffrey didn’t inherit their father’s best – he or she might be far better inches decreased when compared with their 6-foot-5 father- they might obtain their dad’s sports activities playmaking capability as well as their mother’s speed. Lisa McCarthy may be any kind of football individual along with Stanford as well as the woman dad, Coo Sime, may be any kind of previous sprinter round the 1960 A PERSON.Cam Newton Jersey ERSUS. Olympic personnel.

Panthers fundamental overseer Coo Gettleman place in second as well as Man erectile dysfunction McCaffrey within Colorado co as well as recognizes your dog as being a proper professional.

”The acorn didn’t drop not the specific plant, ” Gettleman pointed out. ”Christian provides a wonderful home background. He’s already been around the specific UNITED STATES FOOTBAL their expereince associated with residing. They basically gets which.Cam Newton Jersey They understands which. By which you will see substantial.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени